پیامدهای تلخ سقوط طبقه متوسط

mardom
اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و نیز سیاستمداران باور دارند وجود طبقه متوسط در هر جامعه‌ای تضمین‌کننده رشد و توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی است. طبقه متوسط با درآمدی بالاتر از میانگین دهک‌های کم‌درآمد توانایی دارند کالاهای بیشتری غیر ‌از مواد غذایی خریداری و به تحرک بخش‌های گوناگون اقتصادی کمک کنند.

طبقه متوسط با توجه به میزان بالاتر در تحصیلات و فرصت بیشتر امکان بیشتری برای خواندن کتاب، دیدن فیلم و گوش دادن به موسیقی و حضور در کنسرت‌ها و گردشگری دارند و به این بخش نیز کمک می‌کنند. علاوه بر اینها طبقه متوسط با حضور جدی در رسانه‌های گوناگون به ویژه شبکه‌های اجتماعی راهبرد پرسشگری از نهادهای مسوول را داغ نگه می‌دارند و نوک هرم منتقدان نهاد دولت به حساب می‌آیند. در کشورهای دارای دموکراسی و نهادهای مدنی و صنفی نیرومند راه برای گسترش طبقه متوسط از مسیر افزایش مهارت‌های شغلی با آموزش بیشتر و احتمال بیشتر نسبت درآمد حاصل از کار به سرمایه روندی اثبات شده است. تثبیت نرخ تورم در میانگین ۲ تا ۵ درصد در چند دهه تازه‌سپری‌شده نقش بنیادین در پایداری کمی و کیفی طبقه متوسط در کشورهای یادشده داشته است.

اما در برخی از کشورها از جمله ایران شوربختانه به دلایل گوناگون به ویژه نرخ تورم بالا و مستمر در نیم‌سده‌ای که در آن هستیم جابه‌جایی از طبقه متوسط به طبقه‌های با درآمد پایین‌تر رشد بهت‌آوری داشته و دارد. افزایش قیمت مسکن، اتومبیل و مواد غذایی و حتی کالاهای فرهنگی راه سقوط طبقه متوسط را باز کرده است و گروه‌هایی از این طبقه با سرعت به گروه‌های کم‌درآمد و فقیر پیوسته‌اند و این روند ادامه دارد. پیامدهای سقوط طبقه متوسط به گروه‌های کم‌درآمد و گسترش فقر بسیار تلخ و دردناک خواهد بود. خانواده‌هایی که به طور تاریخی به سطحی از مصرف عادت کرده‌اند برایشان بسیار دردناک است که این سطح از مصرف را از دست بدهند و شاهد ناراحتی فرزندان خود باشند؛ خانواده‌هایی که تا چند سال پیش امیدوار بودند در شهرهای بزرگ و محله‌های متوسط این شهرها خانه و مسکن خریداری کنند، اما حالا ناگزیرند به محله‌های پایین‌تر و حتی حومه شهرها بروند و این برایشان تلخ است. آمارهای ارائه‌شده از میزان درآمدهای پایدار خانوارها و هزینه‌هایی که روندی فزاینده را تجربه می‌کنند نشان‌دهنده سقوط طبقه متوسط است.
.
منبع: ساعت ۲۴