اهمیت شکل‌گیری نظام مالیاتی هوشمند/ بجای افزایش نرخ ارز، مالیات بر ثروت گسترش یابد

RAGHFAR
«یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: وجود سامانه‌ای مانند سامانه مودیان یک ضرورت مهم برای رسیدن به اخذ مالیات عادلانه و دریافت مالیات واقعی از مشاغل خاص است که بدون آن امکان ندارد بتوانیم از تمامی افراد آنگونه که باید مالیات اخذ کنیم، بسیار واضح است که این اقدام باید صورت گیرد و هیچ گونه بحثی در ایجاد چنین سامانه‌ای در کشور وجود ندارد»
حسین راغفر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به فرارهای مالیاتی در کشورمان اظهار داشت: در ایران بسیاری از افرادی که صاحب مشاغل خاص با درآمدهای کلان هستند و به شیوه‌های مختلف از پرداخت مالیات واقعی خود فرار می‌کنند، البته باید اشاره کرد بسیاری از این افراد به دلیل وجود روابط شناسایی نشده‌اند و یا در صورت شناسایی احتمالا می‌توانند به آسانی مامور مالیاتی را تطمیع کنند. وجود سامانه‌ای مانند سامانه مودیان یک ضرورت مهم برای رسیدن به اخذ مالیات عادلانه و دریافت مالیات واقعی از مشاغل خاص است که بدون آن امکان ندارد بتوانیم از تمامی افراد آنگونه که باید مالیات اخذ کنیم.
وی درباره وضعیت مالیات ستانی در کشور، بیان کرد: مالیات یک امر بسیار حیاتی برای هر جامعه محسوب می‌شود چراکه منابع بخش عمومی از محل اخذ مالیات تامین می‌شود. ایران یکی از اولین کشورهایی است که قوانین مدرن مالیاتی به آن وارد شده اما متاسفانه به شدت نسبت به مسئله تامین مالی بودجه عمومی از طریق مالیات با مشکل مواجه است، وجود مشکلات فراوان در مسیر وصول مالیات در کشور شاید به دلیل نبود اراده سیاسی کافی باشد.
راغفر افزود: در تمام دنیا مشخص است که مالیات باید از چه افراد و در حوزه‌هایی اخذ شود، وصول مالیات از افراد و حوزه‌های مختلف در ایران مسئله ی پیچیده‌ای نیست که نظام سیاسی کشور نتواند آن را تشخیص دهد اما مسئله‌ای وجود دارد این است که منافع گروه‌های ذی نفوذ از طی شدن روند درست اخذ مالیات جلوگیری می‌کند.
وی ادامه داد: کاملا مشخص است که از چه اشخاص و مشاغلی باید مالیات گرفته شود، در شرایط کنونی مهمترین آن مالیات بر ثروت و مالیات بر سرمایه‌هایی است که عمدتا مالی هستند. گاهی متاسفانه برخی از دولت‌ها به منظور تامین کسری منابع از روش‌های نادرستی مانند افزایش قیمت ارز، افزایش قیمت نهاده‌های انرژی و.... استفاده می‌کنند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص عدم پرداخت مالیات واقعی توسط مشاغل خاص عنوان کرد: در کشورهای صنعتی حتی غرفه‌های گل فروشی که کنار خیابان ها قرار دارند، شناسایی شده‌اند و مالیات خود را به صورت ماهیانه پرداخت می‌کنند اما همانطور که مشاهده می شود در ایران بسیاری از افرادی که صاحب مشاغل خاص با درآمدهای کلان هستند به شیوه‌های مختلف از پرداخت مالیات واقعی خود فرار می‌کنند، البته باید اشاره کرد بسیاری از این افراد به دلیل وجود روابط شناسایی نشده‌اند و یا در صورت شناسایی احتمالا می‌توانند به آسانی مامور مالیاتی را تطمیع کنند.
راغفر گفت: اگر مشاغل خاص مانند آهن فروشان، پزشکان و.... از طریق یک نظام هوشمند غیر انسانی شناسایی شوند می‌توان به اخذ مالیات واقعی و عادلانه از آن‌ها امیدوار شد، سال‌هاست که در ایران به منظور اخذ مالیات واقعی برنامه‌های هوشمند وارد شده است اما متاسفانه فعلا به نقطه مطلوبی در این زمینه نرسیده ایم.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: وجود سامانه‌ای مانند سامانه مودیان یک ضرورت مهم برای رسیدن به اخذ مالیات عادلانه و دریافت مالیات واقعی از مشاغل خاص است که بدون آن امکان ندارد بتوانیم از تمامی افراد آنگونه که باید مالیات اخذ کنیم، بسیار واضح است که این اقدام باید صورت گیرد و هیچ گونه بحثی در ایجاد چنین سامانه‌ای در کشور وجود ندارد، باز هم تاکید می کنم برای رسیدن به نقطه‌ای مطلوب در وضعیت مالیات ستانی کشور در کنار سامانه ی مالیاتی مودیان، نیاز به یک عزم سیاسی است که باید به طور جدی در همه ی ارکان ها به وجود آید.

منبع خبر: سایت ایلنا