شکست پروسۀ اتحاد دو جریان کومله طبق نظر تعدادی از اعضای رهبری "حزب کوملە کردستان ایران"

etehad komelah دویچه وله فارسی: اتحاد دو جریان کوملە کە پس از ۱۵ سال با هم متحد شدە بودند، یک‌بار دیگر بە دلیل آنچه جداشدگان "همپیمانی با نیروهای راست"، "عدم برگزاری کنگرە مشترک" و "اتخاذ سیاست‌های نادرست عبدالله مهتدی" عنوان می‌کنند، از هم گسست.
صبح چهارشنبه ٣١ خرداد، تعدادی از اعضای رهبری "حزب کوملە کردستان ایران" در اقدامی هماهنگ و طی اطلاعیەای اعلام کردند کە پروسە اتحاد دو جریان کوملە شکست خوردە است و از این پس همانند گذشتە تحت نام "کوملە زحمتکشان کردستان" بە مبارزه خود ادامە می‌دهند.

دو جریان کوملەیعنی "حزب کوملە کردستان ایران" و "کوملە زحمتکشان کردستان" پس از ۱۵سال جدایی، بە دنبال شروع خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی در ٢٨ آبان ۱۴۰۱ اعلام اتحاد کردند و تحت نام "حزب کوملە کردستان ایران" بە رهبری عبداللە مهتدی بە فعالیت ادامه دادند.

در پی این اتحاد، اعضای رهبری دو طرف تلفیق شدند و قرار بود ارگان‌های حزبی نیز مرحله به مرحله در هم ادغام شوند و اصلاحات مد نظر را اعمال کنند و در یک کنگرە مشترک رهبری جدید حزب متحد را برگزینند.

اما در اطلاعیەای کە این افراد منتشر کردەاند، طرف مقابل متهم شده کە از این اقدامات و توافقات قبلی سر باز زدە است.

اردلان فرجی، از اعضای رهبری حزب کوملە کردستان ایران، در گفت‌وگو با دویچە وله فارسی ضمن رد این موضوع گفت: «پروسه اتحاد، بر اساس توافقات قبلی به شکلی آرام در حال انجام بود.»

همچنین در اطلاعیە جداشدگان، رهبری کوملە بە اتخاذ "سیاست‌های نادرست و خلاف مصلحت‌های مردم کرد" متهم شدە است.

امجد حسین‌پناهی از اعضای کوملە زحمتکشان کردستان ایران در این‌بارە بە دویچە وله فارسی گفت: «اتحاد ما به شکست انجامید. به دلیل اتخاد سیاست‌های اشتباه توسط عبداللە مهتدی و همراهی با جریان‌های راست افراطی به جای جریان‌های آزادی‌خواه و دمکراتیک.»

به گفتە امجد حسین‌پناهی به جز بخش عمده کوملە زحمتکشان کردستان، بخشی از کادرها و  نیروهای پیشمرگ حزب کوملە کردستان ایران نیز در اعتراض بە "سیاست‌های نادرست" عبداللە مهتدی این حزب را ترک کردەاند.

در فیلمی کە در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدە است، بخشی از پیشمرگەهای حزب کوملە کردستان ایران، ضمن اعلام جدایی و پیوستن بە کوملە زحمتکشان کردستان، خطاب بە مردم می‌گویند: «ما همپیمانی با جناح راست را بر نمی‌تابیم.»

حزب کوملە کردستان ایران در واکنش تنها یک اطلاعیه منتشر کردە و مدعی شدە کە رهبر پیشین کوملە زحمتکشان کردستان و معاون کنونی عبداللە مهتدی کە در اردوگاه "بانەگەورە" در قرەداغسلیمانیە حضور داشتە، توسط جناح مقابل حصر خانگی شدە است. جریان جدا شدە اما این موضوع را تکذیب کردە است.

پس از حضور عبدالله مهتدی در نشست دانشگاه جرج تاون کە روز ٢١ بهمن سال گذشتە با حضور رضا پهلوی، شیرین عبادی، حامد اسماعیلیون، مسیح علی‌نژاد و نازنین بنیادی برگزار شد، زمزمه‌هایی مبنی بر نارضایتی تعدادی از اعضای حزب کوملە کردستان ایران مطرح بود. پس از انتشار منشور مهسا و دیدار عبدالله مهتدی با شاهزاده رضا پهلوی این شایعات بە اوج خود رسیدند.


در این رابطه