دستکم بیست و دو تجمع اعتراضی برگزار شد

eteraz moalemin  یکشنبه بیست و دوم مردادماه، شماری از افراد دارای معلولیت مقابل اداره بهزیستی و ساختمان استانداری شهرهای مشهد، سنندج، کرمانشاه، قم، اردبیل، اصفهان، بروجرد، کرمان و ساری تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی مقابل ساختمان ادارات تامین اجتماعی شهرهای اهواز، کرمانشاه، شوش، رشت، شوشتر و دزفول، گروهی از بازنشستگان فولاد منطقه البرز غربی مقابل دفتر کانون بازنشستگان رودبار، شماری از کارگزاران مخابرات روستایی مقابل ساختمان های استانداری مراکز استان های خوزستان، لرستان و خراسان رضوی، جمعی از کارگران تعمیرات اساسی شرکت پالایشگاه نفت آبادان مقابل ساختمان مرکزی این شرکت، شماری از کارگران شرکت کارتن ایران در محل کار خود در تهران و گروهی از مالباختگان خودرو مقابل ساختمان شرکت “پیشتاز مهر” در تاکستان، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز یکشنبه بیست و دوم مردادماه ۱۴۰۲، شماری از شهروندان دارای معلولیت در شهرهای مشهد، سنندج، کرمانشاه، قم، اردبیل، اصفهان، بروجرد، کرمان و ساری در مقابل اداره بهزیستی و ساختمان استانداری این شهرها تجمع اعتراضی برگزار کردند.

این افراد نسبت به‌ “عدم اجرای قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۹۶” معترض هستند.

گفتنی است، طبق ماده ۲۷ قانون حمایت از حقوق معلولان، دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سنواتی کشور منظور کند. این در حالیست که دولت در قانون بودجه‌ ی امسال، ردیف اعتباری مخصوص این قانون را حذف کرد.

تجمع اعتراضی بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و دوم مردادماه ۱۴۰۲، شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، کرمانشاه، شوش، رشت، شوشتر و دزفول در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل ساختمان اداره تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، این بازنشستگان خواستار اجرای صحیح مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی و ترمیم مستمری‌ های خود هستند. همچنین مطالبه آنها بهبود شرایط معیشتی، ارائه خدمات درمانی رایگان و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان فولاد در منطقه البرز غربی

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه بیست و دوم مردادماه، جمعی از بازنشستگان فولاد منطقه البرز غربی، در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، در مقابل دفتر کانون بازنشستگان رودبار دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی کارگزاران مخابرات روستایی در خوزستان، لرستان و خراسان رضوی

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه بیست و دوم مردادماه، شماری از کارگزاران مخابرات روستایی در استان های خوزستان، لرستان و خراسان رضوی در اعتراض به عدم تحقق مطالباتشان، در مقابل ساختمان استانداری در مراکز این استان ها دست به تجمع زدند.

کارگزاران حاضر در این تجمع می‌گویند: کارگزاران مخابرات روستایی طبق قوانین از قبل تنظیم شده، دارای قرارداد دائم شده و به استخدام شرکت مخابرات ایران درآمده‌اند ولی با این حال هنوز از تبعیضات در خصوص حقوق و مزایا رنج می‌برند.

از مطالبات آنها میتوان به “رفع تبعیض در نظام پرداخت حقوق بین کارکنان شهری و روستایی، اصلاح تاریخ شمولیت پایه سنوات و طرح طبقه‌بندی کارگزاران از زمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران طبق رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نظم بخشی به مسئله پرداخت حقوق درآخر هر ماه، رفع مشکلات بیمه تکمیلی و برابری در شرایط و مزایای شغلی” اشاره کرد.

تجمع اعتراضی کارگران تعمیرات اساسی پالایشگاه نفت آبادان

به گزارش ایسنا، امروز یکشنبه بیست و دوم مردادماه ۱۴۰۲، جمعی از کارگران تعمیرات اساسی شرکت پالایشگاه نفت آبادان موسوم به “اورهال”، در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت خود در مقابل ساختمان مرکزی این شرکت دست به تجمع زدند.

در این گزارش به نقل از کارگران حاضر در تجمع آمده است: حدود ۴۰۰ نفر از کارکنان تعمیرات اساسی پالایشگاه آبادان موسوم به “اورهال” به دلیل عدم تمکین پالایشگاه آبادان به “طرح حذف پیمانکار” که بر اساس آن باید این نفرات زیر نظر قرارداد خود پالایشگاه قرار بگیرند و تغییر وضعیت شوند، بیکار شده‌اند و کسی نیست که صدای ما را بشنود.

تجمع کارگران شرکت کارتن ایران در تهران

به گزارش ایلنا، امروز یکشنبه بیست و دوم مردادماه ۱۴۰۲، کارگران شرکت کارتن ایران در اعتراض به عدم دریافت حقوق در محل کار خود در تهران تجمع کردند.

یکی از اعضای شورای اسلامی کار شرکت کارتن ایران که علت برگزاری تجمع این کارگران را “نادیده گرفتن قانون کار و عرف کارخانه” عنوان کرده، اظهار داشت: کارفرمای جدید سختی کار کارگران را به رسمیت نمی‌شناسد این در حالی است که شرکت کارتن ایران بیش از شصت سال قدمت دارد و از ابتدا کارگران این کارخانه مشمول قانون سخت و زیان‌آور بودند.
تجمع اعتراضی مالباختگان شرکت پیشتاز مهر در تاکستان

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه بیست و دوم مردادماه ۱۴۰۲، گروهی از مالباختگان خودرویی در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان، مقابل ساختمان شرکت “ پیشتاز مهر” در تاکستان دست به تجمع زدند.

خبرگزاری هرانا