پیام زهرا رهنورد از حصر خانگی/ کودتا در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲

Rahnavard-Zahra-1 به نام خدای رنگین‌ کمان،

اگر ٧٠ سال پیش بیگانگان در ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ فاجعه کودتایی را علیه ملت ایران ترتیب دادند، امروز حاکمان ایران کودتای جدیدی را علیه سعادت و مطالبات بر حق مردم کلید زده‌ اند.

حاکمان آنچنان سر خود را زیر برف کرده‌ اند تا گور خوابان و انواع بی‌ خانمانی و فقر و گرسنگیِ کودکان بی‌ پناه و زنان دردمندِ سرپرست خانواده و پدران با دست‌ های خالی و نان قسطی را نبینند و خودکش ها و طلاق‌ ها و بیکاری جوانان را به روی خود نیاورند و فرار مغزها و متخصصان را نادیده بگیرند.

به جای آن، در به‌ در به دنبال مجرم می‌ گردند تا همه عقب افتادگی‌ ها و نابسامانی‌ های کشور را گردن ملتی بیاندازند که تشنه توسعه و پیشرفت و سربلندی در جهان و منطقه است.

در کمیسیون یواشکی مجلس، دور از چشم مردم و صحن علنی، برای زنان شرافتمند و فکور ایران، سیاهه‌ ی عفت و حجاب تنظیم می‌ کنند که بند بند آن سخیف و مضحک و اهانت‌ آمیز است. آنچنان که از کودک زیر ۱۸ سال و تا زنان و جوانان را با تلکه و خالی کردن جیب‌ ها و پر کردن زندان‌ ها در لیست مجرمان قرار دهند.

آنچنان در این سیاهه خط و نشان می‌ کشند و عربده‌ جویی می‌ کنند که مرغ پخته، هم می‌ خندد، و هم می‌ گرید. در کوی و برزن، بدون حیا و خجالت، زنان و دختران مردم را تا سر حد سیاه و کبود شدن، می‌ زنند. زندان‌ ها پر از زنان آزادیخواه است که تا این حد از کثرت بی‌ سابقه بوده است. خبرنگاران را به دلیل اعتراض یا خبررسانی صادقانه زندانی می‌ کنند و هنرمندان را و کارگردانان را به دلیل هنر متعهدانه و نه هنر خوش‌ باشی، ممنوع‌ الکار و  ممنوع‌ القلم و ممنوع از نمایشگاه و آثار، و بالاخره، دانشگاه را در آغاز سال تحصیلی با انواع تهدیدها از بازگشایی شکوهمند باز می‌ دارند و این شمه‌ ایست از آنچه که امروز نصیب ملت ایران شده است.

آیا حاکمان از پیامد کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ که پیامد آن انقلاب سال ۱۳۵۷ بود، پند نمی‌ گیرند و فکر نمی‌ کنند پیامد کودتای این آقایان، سقوط دردناک‌ تری خواهد بود؟

زهرا رهنورد،
۲۸ مرداد ۱۴۰۲

منبع: سایت کلمه


در این رابطه