برتراند بدیع: جمهوری اسلامی هیچ گاه به اندازه امروز ضعیف نبوده است اما ممکن است بدون تمایل وارد جنگ اسرائیل و غزه شود

Badie-Bertrand-1 rfi فارسی: برتراند بدیع، استاد و نظریه‌پرداز روابط بین‌الملل در گفتگو با رادیو بین بین‌المللی فرانسه با اشاره به ریشه‌ های تاریخی و سیاسی منازعه اسرائیل و فلسطین به تحولات اخیر در خاورمیانه از زمان حمله هفتم اکتبر حماس به اسرائیل پرداخت. این استاد برجسته علوم سیاسی ضمن تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی هیچگاه به اندازه امروز ضعیف نبوده است، افزود که در شرایط شکننده فعلی، تهران یک راهبرد فعال برای دمیدن بر آتش این جنگ ندارد، اما ممکن است بدون اینکه تمایل داشته باشد وارد این منازعه شود.

برتراند بدیع، استاد علوم سیاسی و یکی از برجسته‌ ترین متخصصان روابط بین‌ الملل در گفتگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فارسی موضوع منازعه تاریخی اسرائیل و فلسطین را در سایه تحولات دو هفته اخیر مورد تحلیل و بررسی قرار داد. او معتقد است که رویدادهای هفتم اکتبر و حمله حماس به اسرائیل نشان داد که توازن قوا و برتری نظامی لزوماً منجر به شکل‌ گیری توازن سیاسی، دیپلماتیک و حتی نظامی در منطقه نمی‌شود.

این نظریه‌ پرداز روابط بین‌الملل که در آثارش به تغییر ماهیت جنگ‌ ها از زمان پایان جنگ دوم جهانی پرداخته، جنگ فعلی میان اسرائیل و حماس را از نوع نزاع‌ های میان یک بازیگر غیردولتی و یک دولت می‌ داند و نسبت به پیروزی اسرائیل در جنگ در حال وقوع در خاورمیانه با دیدۀ تردید می‌نگرد. او با ذکر چندین تجربۀ تاریخی تصریح کرد که در چند دهۀ گذشته، هیچگاه یک دولت قدرتمند موفق به نابودی، از بین بردن و ریشه کن کردنِ سازمان غیردولتی که در تقابل با او بوده، نشده است.  

از ابتدای حمله اسرائیل به غزه، تبادل آتش اسرائیل و حزب الله لبنان به شدت افزایش یافته است. برتراند بدیع در پاسخ به سؤالی دربارۀ احتمال ورود مستقیم یا غیر مستقیم ایران به این جنگ، تصریح کرد جمهوری اسلامی هیچگاه به اندازه امروز ضعیف  نبوده است. او تأکید کرد که در شرایط شکنندۀ فعلی، تهران فاقد یک راهبرد فعال برای دمیدن بر آتش این جنگ است. با وجود این، به گفتۀ این استاد روابط بین‌الملل، ممکن است ایران بدون اینکه تمایل داشته باشد، وارد این منازعه شود.

گفتگوی کامل با برتراند بدیع را اینجا بشنوید:

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""</p>"