قتل آرمیتا گراوند

Geravand Armitaانقلاب اسلامی در هجرت: بقای استبداد در هر شکلش با بقای ایران در تضاد است. توجه به این نکته لازم است که استبداد در اندیشه ها ریشه دارد. بدون اندیشه های معتاد به قدرت، استبداد نمی تواند بوجود آید. عقل های قدرتمدار، اشکالی از زور را بکار می گیرند و دانسته یا ندانسته، تسلیم استبداد می شوند. با آزاد کردن عقل ها، و قطع ریشه های استبداد، نابودی ساختارهای استبداد عینیت می یابد. تنها به خواست و توان ما است که ساختن ایران مستقل و آزاد ممکن است. در همینجا به خانواده آرمیتای قربانی جدید مستبدان حاکم، و مردم آزادی خواه ایران، تسلیت می گوییم، روح آرمیتا و تمامی قربانیان استبدادها شاد باد.

صفحه فیس بوک نسرین ستوده: باز هم قتل حکومتی دیگر، این بار آرمیتا گراوند. قتلی که هر ایرانی، کنار گوش خود آن را احساس می کند. ما دو دختر  جوان مان را در مترو از دست داده ایم، اکنون می توانیم با حضور گسترده در مترو ها به حفاظت از جوانان مان بپردازیم. تا زمان محاکمه ی عادلانه ی عاملان و آمران این قتل‌ های حکومتی فرا برسد.

زن- زندگی- آزادی
مهسا، ژینا، آرمیتا