کشف فرار مالیاتی هزار میلیارد تومانی یکی از برندهای معروف کالای خانگی در استان خوزستان

lawazem khanegi
 سازمان امور مالیاتی کشور از کشف فرار مالیاتی هزار میلیارد تومانی یکی از برندهای معروف کالای خانگی در استان خوزستان خبر داد.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان امور مالیاتی، مدیرکل امور مالیاتی خوزستان در این باره گفت: این اداره در راستای بررسی تعدادی از کارت‌های بازرگانی صوری و اجاره ای با انجام اقدامات گسترده و همه جانبه به شبکه درهم تنیده‌ای از شرکت‌های زیرمجموعه نمایندگی یکی از برندهای معروف کالای خانگی دست یافت که این شرکت‌ها با سوء استفاده از کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای، اقدام به واردات کالاهای آن برند و قطعات مورد نیاز جهت خدمات پس از فروش آن کالاها کرده‌اند.

علی خورشیدی گفت: به دلیل تعدد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و صوری استفاده شده در سنوات مختلف، میزان دقیق فرار مالیاتی صورت گرفته تحت بررسی و اقدام تخصصی است. منبع : ایرنا