شکست قاطع ۵ رییس دولت در برابر تورم

Raees jomhurha

ساعت 24 - بررسی کارنامه 5 دولت در 35 سال پس از جنگ نشان می‌دهد شوربختانه با وجود اینکه هرکدام از آن‌ها با وعده امید وتدبیر و سازندگی وتوسعه ومهرورزی ومردمی سازی آمده‌اند اما هیچ کدام در اصلاح ساختار اجرایی کشور دست کم در میدان اقتصاد کامیابی نداشته‌اند.

این یک حقیقت تلخ و آزاردهنده است که ۵ رییس دولت از سال ۱۳۶۷ تا امروز نتوانسته‌اند حتی یک مساله اصلی اقتصاد ایران را حل کنند. به‌طور مثال داستان تورم سرچشمه‌گرفته از کسری بودجه که نابودکننده جسم و روح میلیون‌ها ایرانی در این ۳۵ سال بوده، هرگز به‌طور بنیادین حل نشده است. داستان رشد بی‌کیفیت و پرنوسان در تولید ناخالص داخلی همچنان پابرجا مانده است. تجارت خارجی ایران با وجودی که می‌توانست در توسعه ایران نقش ممتازی داشته باشد در دست بوروکرات‌ها و رانتخواران و فسادسازان و فسادکاران گرفتار مانده است. پرسش این است که چرا ۵ رییس دولت با همه تفاوت‌هایی که به لحاظ کارنامه سیاسی و بینش و دانش در اجرا داشته‌اند، نتوانسته‌اند یک مساله از مسائل اقتصاد ایران را حل کنند؟ درباره این پرسش بنیادین باید در فضایی آزاد و رقابتی پژوهش‌های درست انجام و در رسانه‌های آزاد طرح و منتشر شوند.

اگر نهادهای مسوول به این مساله توجه کنند که پژوهش یادشده از سوی همه ایرانیان دلسوز به این مرزوبوم پراکنده شده در کره خاکی صورت پذیرد بدون چون‌وچرا می‌تواند بسیار مفید باشد. این پژوهش می‌تواند کارنامه دولت‌ها را با توجه به وعده‌هایی که داده‌اند و میزان کامیابی و دلایل ناکامی را تا آخر برود و به گره اصلی برسد.

این کدام گره است که کار را برای ‌هاشمی‌رفسنجانی با آن همه سابقه در نظام جمهوری اسلامی‌، سید‌محمد خاتمی با آن همه محبوبیت در میان روشنفکران و طبقه متوسط‌، محمود احمدی‌نژاد با آن همه هوادار سینه‌چاک در میان نیروهای پایینی و بدنه اصلی انقلابیون و محرومان در شهرهای کوچک و روحانی با آن همه سابقه در نظام جمهوری اسلامی و رییس‌جمهوری فعلی با سابقه ۴۰‌ساله در نظام قضایی سخت کرده و اجازه نداده است گره‌های دیگر باز شوند؟

پنج رییس دولت با پنج خاستگاه گوناگون در باز کردن گره‌هایی مثل خودروسازی‌، خودکفایی در گندم، قیمت‌گذاری دستوری یا آزاد در تولیدات صنعتی و سازوکار تعیین نرخ ارز و نرخ بهره بانکی در جا زده‌اند و هنوز نیز درجا می‌زنند. وقتی پنج رییس دولت نمی‌توانند مساله تورم را حل کنند باید در کارآمدی نظام اجرایی تردید جدی کرد. تورم، پنج رییس‌جمهوری را شکست داده است و تورم‌سازان خوشحال و خندان کیسه‌های خود را پر و ‌جیب ایرانیان را خالی می‌کنند.