اشرف پهلوی در اسرائیل برای تدارک بازگرداندن شاه

PahlaviAshraf.1jpgسایت انقلاب اسلامی در هجرت: متنی که در زیر می خوانید نشان می دهد تقاضا از قدرت خارجی، خصوصاً از اسرائیل از سوی خانواده پهلوی جهت بازگرداندن این خانواده به حکومت امری جدید نیست و این رابطه حداقل به ۴۲ سال قبل باز می گردد. نشریه آفریفا جوان که در فرانسه منتشر می شد در ماه آوریل ۱۹۸۰ (برابر با ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹) در باره فعالیتهای اشرف پهلوی در اسرائیل و کمک مناخیم بگین نخست وزیر عصر اسرائیل مطلبی منتشر کرده که ترجمه آن در زیر می آید.

 

اشرف در اسرائیل برای تدارک بازگرداندن شاه

پاریس، آفریقای جوان، به زبان فرانسوی، شماره ۱۰۰۸، ۳۰ آوریل ۱۹۸۰ (برابر با ۱۰ اردیبهشت ۱۳۵۹)

 

شاه سابق ایران اکنون در مصر به سر می‌برد و ظاهراً توسط رئیس جمهور سادات و همسرش متعنم می شود. آیا او تمام امید خود را برای زندگی «تا سرنگونی کسانی که او را سرنگون کرده اند» را از دست داده است؟ اگر بنا باشد به گفته های محرمانه ای که از قاهره شنیده می شود، باور کنیم، قطعاً نه.

به هر حال، خواهر معروف دوقلویش، اشرف، مرد واقعی خانواده، تنها با امید و دعا بسر نمی برد. چه قبل و چه بعد از سقوط سلطنت، او اغلب برادرش را به انفعال متهم می کرد و به شدت فرح دیبا را بخاطر تأثیر منفی بر شوهرش، سرزنش می کرد.

اشرف با حمایت نیکسون و کیسینجر، با کمک افرادی قدیمی سرویس های مخفی آمریکا و ایران و بادسترسی به ده ها میلیون دلار، برای تسخیر مجدد قدرت در تهران تلاش می کند. او حداقل می خواهد انتقام تحقیر سال گذشته را بگیرد.

پایگاه عملیات او کجاست؟ نه در قاهره (او معتقد است که اعراب قابل اعتماد نیستند). نه در ایالات متحده: فاصله بسیار زیاد است. اما اسرائیل به تهران نزدیک تر است. اشرف چند هفته است که در این کشور بسر می برد. دولت اسرائیل و سرویس های مخفی آن، امکانات گسترده خود را برای سازماندهی و آموزش صدها ایرانی به عنوان کماندو در دسترس او قرار داده اند. علاوه بر این، با مجوز ویژه مناخیم بگین، نخست وزیر، موساد (سرویس اطلاعات اسرائیل) مسئولیت عملیات را بر عهده گرفته است.

کماندوهای اشرف امیدوارند در اواسط ماه مه فعالیت های خود را آغاز کنند، درست در زمانی که رئیس جمهور کارتر خود را مجبور می داند که از تحریم های اقتصادی و مالی به اقدام نظامی علیه جمهوری اسلامی ایران ادامه دهد.

AshrafIsrael1

 

Ashraf seen planning Shah’s restoration from Israel

 

Paris, Jeune Afrique, in French, n°1008, 30 Apr 80

The former Shah of Iran is now in Egypt, ostensibly pampered by President Sadat and his wife. Might he have given up all hope of living “until the overthrow of those who overthrew him?” Certainly not, if one is to believe some confidential talk emanating from Cairo.

At any rate, its twin sister, the notorious Ashraf, the real main in the family, is not only hoping and praying. Both before and after the fall of the monarchy, she often accused her brother of passivity and vehemently reproached Farah Diba with her bad influence on her husband. Supported by Nixon and Kissinger, assisted by the veterans of the US and Iranian secret services and able to dispose of tens of millions of dollars, Ashraf is undertaking the reconquest of power in Teheran. At the very least, she wants to take revenge for last year’s humiliation.

Which is her base of operations? Not Cairo (she believes that Arabs are not trustworthy). Not the US: the distance is too great. But Israel, closer to Tehran. Ashraf has been in this country for a few weeks. The Israeli government and its secret services have made available to her vast facilities to organize and train some hundreds if Iranians as commandos. Moreover, on special authorization from Prime Minister Menachem Begin, the MOSSAD (the Israeli intelligence service) has taken charge of the operations.

Ashraf’s commandos hope to initiate activities as early as mid-May, just at the time when President Carter will consider himself compelled to proceed from economic and financial sanctions to military action against the Iranian Republic Islamic.