آغاز سال تحصیلی/ اولین سالگرد منقلب‌ تر شدن جامعۀ مدنی - نپذیرفتن تحمیل سخنگو چه برسد به رهبر، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-Ali-1

                                                                              


در این رابطه