میز گرد جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

                                                                               Jomhourikhah-D L-1

میز گرد جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

موضوع:

"ستم ملی-حق تعیین سرنوشت"

سخنرانان:

۱- مهرداد درویش پور،(استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی و فعال سیاسی):

- "ستم ملی"

۲- عباس ولی، تحلیلگر سیاسی:

- "حق تعیین سرنوشت"

جمعه ۱۵سپتامبر ٢٠٢٣، ساعت ۱۹:۳۰ به وقت اروپای مرکزی

آدرس Zoom میز گرد جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران:

https://us02web.zoom.us/j/89117372586?pwd=eVIwMUJzN2pmOFRsRTFsMUU1dkhzdz09

Meeting-ID: 891 1737 2586
Kenncode: 033058

"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""