لغو میز گرد جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران

                                                                             Jomhourikhah-D L-1

با پوزش و تأسف اعلام می کنیم، برنامه میزگرد جمعه ۱۵ سپتامبر با شرکت آقایان مهرداد درویش پور و عباس ولی به دلیل مشکلات فنی و تکنیکی لغو و به آینده موکول می شود.

زمان برگزاری آن پس از تعیین تاریخ جدید به اطلاع خواهد رسید.

شورای هماهنگی جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
۱۴ سپتامبر ۲۰۲۳