پیام آقای ابوالحسن بنی صدر در تحریم "انتخابات" ۱۴۰۰

banisadr 4

"بجای رفتن به پای صندوق های خواری، رأی متین خود را به مخالفت با رژیم جنایتکاران اظهار کنید."

 

هو الحق

 

هموطنان عزیزم،

 بیماری رافع مسئولیت نمی‌شود. موقعیت ایران موقعیت یک کشور استبدادزده که در آن رژیمی استبدادی، انتخابات فرمایشی برقرار می‌کند، نیست، موقعیت کشوری است که نه تنها تمدن پرافتخارش را با تحمیل یک قاتل تاریخی توسط قاتل تاریخی دیگری، با لکۀ بس سیاه تدنی می‌پوشاند، بلکه ملت ایران را ملتی فاقد کرامت و شرف و غافل از همه حقوقی جلوه می‌دهد که هر انسانی به داشتن و عمل کردن بدان ها انسان است.

هر ایرانی باید بیاندیشد که آیا می‌ خواهد نسل بعد از خود، همچنان نسل سرکوب شده و معتاد به زندگی در خفت و خواری بزید، و نسل امروز را مسئول سرنوشت خود بداند و یا مصمم است که از هستی حقوند و زندگی تاریخمند خویش، که در استقامت، در دفاع، از حیات مستقل گذرانده است، دفاع کند.

یکپارچه برخیزید و بجای رفتن به پای صندوق های خواری، رأی متین خود را به مخالفت با رژیم جنایتکاران اظهار کنید. چنان کنید که جهانیان در برابر شما و ارادۀ زیست در استقلال و آزادی شما، سر تعظیم فرود آورند. پیروزی خود را متحقق کنید.

ابوالحسن بنی صدر

۲۲ خرداد ۱۴۰۰

 

tahrim bs2a