۱۰۰ پرسش از آقای ابوالحسن بنی صدر، اولین منتخب مردم ایران

banisadr2018


 

 

 

پرسش ۱:آقای بنی صدر، آیا آقای خمینی به شما گفته بودند که هشت سازمان سیاسی را محکوم کنید ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=SQbgXE6-Yxg

 

پرسش ۲: آقای بنی صدر، از دید شما، هدف از انتشار نوار مصاحبه آقای ظریف چه بود؟

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=N-4gjMribLw

 

پرسش ۳: آقای بنی صدر، چرابا مجاهدین همکاری کردید ؟

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=diPDbHSFH5c&t=1230s

 

پرسش ۴: آقای بنی صدر، از چه زمانی بامجاهدین ارتباط داشتید؟

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=CmQcxPfyN9s

 

پرسش ۵: آقای بنی صدر، چرا گفته اید موی زن اشعه دارد؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=WlkXeSRNO_0

 

پرسش ۶: آقای بنی صدر، آیا آیت الله بهشتی مامور سازمان سیا بود؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=lUet6scPSyc

 

پرسش ۷: آقای بنی صدر، آیا آقای خامنه ای با مامور سیا درپاریس دیدار داشت؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=78d8qsnaAsA

 

پرسش ۸: آقای بنی صدر، چرا فخرالدین حجازی گفته که شما با لباس زنانه فرار کردید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=BnajCuvyOT8

 

پرسش ۹: آقای بنی صدر، چرا مافیاهای حاکم بر ایران تبلیغ میکنند که شما در جنگ خیانت کردید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=VhFFx9U3hXA

 

پرسش ۱۰: آقای بنی صدر، چه کسانی در انفجار حزب جمهوری دست داشته اند؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=55KmiocRslo

 

پرسش ۱۱: آقای بنی صدر، شما که خمینی را میشناختید چرا فریبش را خوردید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=w83FVM5Tx9U

 

پرسش ۱۲: آقای بنی صدر، آقای بنی صدر، آیا بهتر نبود که با آیت الله خمینی مماشات میکردید و می ماندید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=MMpw8dGsQXs

 

پرسش ۱۳: آقای بنی صدر، نظر شما در باره رابطه دین و دولت چیست؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=_1wjwMjhrYo

 

پرسش ۱۴: آقای بنی صدر، چرا با ولایت فقیه مخالفت کردید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=qYqb_56LeCc

 

پرسش ۱۵: آقای بنی صدر، اگر تحولی در آینده ایران رخ دهد شما آمادگی پذیرفتن پست اجرایی را دارید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=jfKAHg_NQYo

 

پرسش ۱۶:آقای بنی صدر،چرا در برابر رفراندم آری یا نه خمینی سکوت کردید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=701-FDKFYuE

 

پرسش ۱۷:آقای بنی صدر، نظر شما بعنوان یک روشنفکر مسلمان در باره حجاب چیست؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=D-gN5V4Y0QI

 

پرسش ۱۸:آقای بنی صدر، رابطه علم و دین چیست آیا علم به دین میرسد یا دین به علم؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=37mTD6y29Ks

 

پرسش ۱۹:آقای بنی صدر، چرا به اسرائیل سفر کردید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=ZsoMTuPXwm4

 

پرسش ۲۰:آقای بنی صدر، اگر موسوی برنده می شد چه اتفاقی می افتاد؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=UOk5W0xgoFs

 

پرسش ۲۱:آقای بنی صدر، نقش شما در انقلاب فرهنگی چه بود چرا دانشگاها را بستند؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=YJeP-NBZFSQ

 

پرسش ۲۲:آقای بنی صدر،آیا بنظر شما دولت کره شمالی در حال حاضر دولت مستقلی نیست؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=FozVCRqq_r0

 

پرسش ۲۳:آقای بنی صدر،آیا طراح کودتای نوژه از آقای بختیار بود؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=JmP1ZECjsaQ

 

پرسش ۲۴:آقای بنی صدر،آیا انفجار هواپیمای فرماندهان نظامی ( تیمسار فکوری و فلاحی ) عمدی بود؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=6JYzg0FzU-0

 

پرسش ۲۵:آقای بنی صدر، پیشنهاد شما برای جامعه ایران و مردم ایران و نیروهای سیاسی برای تغییر وضعیت چیست ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=ts709W8QZf8

 

پرسش ۲۶:آقای بنی صدر، ما یک افغانستانی داشتیم دست طالبان یک افغانستانی داریم دست آمریکا شما کدام را ترجیح میدهید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=NfaIk7xy1U0

 

پرسش ۲۷:آقای بنی صدر، چه ترسهایی میتواند جنبش همگانی مردم را تهدید بکند؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=GrZC6BDwrAc

 

پرسش ۲۸:آقای بنی صدر،آیا یکی از ضعفهای انقلاب ایران عدم سازماندهی بود که انقلاب منحرف شد؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=Qx6ZO194LVY

 

پرسش ۲۹:آقای بنی صدر، چرا گفتید موی زن اشعه دارد؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=SuIvzNYjERE

 

پرسش ۳۰:آقای بنی صدر، چرا دستور بمباران هواپیما های آمریکا یی در طبس را دادید ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=UC0iLFvgV2A

 

پرسش ۳۱: آقای بنی صدر، اگر استبداد بی‌نظمی است پس چرا رضاشاه توانست به کشور آشفته ایران نظم بدهد؟

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=2Jms_Zp2VTQ

 

پرسش ۳۲:آقای بنی صدر،آیا برای تشکیل جبهه با شما تماسی گرفته شده است؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=PnlmosvAEic

 

پرسش ۳۳:آقای بنی صدر، رابطه فلسفه ودین و رابطه دمکراسی و مذهب چیست؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=gnDbb8vh1ao

 

پرسش ۳۴:آقای بنی صدر، این بنی صدر با بنی صدری که با خمینی به ایران رفت چه فرقی دارد؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=J6SOxhzjQSY

 

پرسش ۳۵:آقای بنی صدر، آیا شما از اول در فکر رئیس جمهور شدن بودید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=GpX11OvOVBI

 

پرسش ۳۶:آقای بنی صدر، آیا در دوره اول ریاست جمهوری هم تقلب شده بود؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=6qL-Z2w-cZE

 

پرسش ۳۷:آقای بنی صدر، شما گفتید که جامعه احتیاج به قهرمان دارد من جمله ای از برشت دارم که گفت وای بحال جامعه ایکه احتیاج به قهرمان دارد.

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=vuJHXANGQCw

 

پرسش ۳۸:آقای بنی صدر، چرا همان موقع به جامعه نگفتید که شناخت شما از خمینی محدود است؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=Qjcf0VV1DcU

 

پرسش ۳۹:آقای بنی صدر، آنموقع که کویت حاضر شد ۱۰۰ میلیارد دلار غرامت بدهد ما چه کار میباید میکردیم که نکردیم؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=b34VSDTs-pU

 

سوال ۴۰:آقای بنی صدر، چرا مافیاهای حاکم بر ایران شما را سانسورمیکنند حتی ملی مذهبی ها هم وقتی خاطره مینویسند شما را از تاریخ انقلاب حذف میکنند؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=snWr0dNDb4I

 

پرسش ۴۱:آقای بنی صدر،چرا اپوزیسیون رژیم دیده نمیشود، چرا آلترناتیوی نیست که بتواند در مقابل این رژیم بایستد چرا ما یک جنبش قوی نداریم؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=BoS8F9g05hw

 

پرسش ۴۲:آقای بنی صدر، آیا شما گوادلوپ را قبول ندارید، آقای دکتر یزدی در آمریکا با ماموران آمریکائی ملاقات نداشت؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=mb94zR3i7ms

 

پرسش ۴۳:آقای بنی صدر، آیا رابطه ایران با روسیه سلطه جویانه است؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=Tfd-Yd6TJhU

 

پرسش ۴۴:آقای بنی صدر، آیا میان منافع ملت ایران و آینده روشن ملت ایران و سیاست خارجی ایالت متحده منافع مشترکی وجود دارد یا نه؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=nwghBjuT3DY

 

پرسش ۴۵:آقای بنی صدر، آقای مخملباف در پارلمان اروپا صحبت کردند. شما با آن موقعیتی که دارید چکار کردید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=kg9Bmo0T4YQ

 

پرسش ۴۶:آقای بنی صدر،آیا حرکتی بوده که از بیرون حمایت نشده باشد و موفق شده باشد؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=effRLOT2JoM

 

پرسش ۴۷:آقای بنی صدر،آیا شما در انتخابات ریاست جمهوری، به قدرت آخوندها متکی نبودید،

آیا تیمسار مدنی کاندیدای واقعی مردم ایران نبودند؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=k8sKDvswcow

 

پرسش ۴۸:آقای بنی صدر، موانع گفتمان شما با نیروهای ملی مذهبی در کجاست؟ 

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=wW3lSK3XE-4


 
پرسش ۴۹:آقای بنی صدر، چه ضمانتی هست اگراین رژیم رفت طالبان نیاید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=SYzv31pjyE4

 

پرسش ۵۰:آقای بنی صدر، چرا زورپرستان شما را عامل انقلاب فرهنگی میدانند؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=-z6fD8I1x9s

 

پرسش ۵۱:آقای بنی صدر، آیا شما تا بحال به اسرائیل مسافرت داشتید

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=kPP--iXBsUw

 

پرسش ۵۲:آقای بنی صدر، نظر شما در رابطه با تشکیل جبهه چیست؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=QePJSFfH1FQ

 

پرسش ۵۳:آقای بنی صدر، شما به ارتش دستور دادید که پوتینهایشان را باز نکنند تا قضیهء کردستان روشن بشود؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=-MEZXKA6Fm8

 

پرسش ۵۴:آقای بنی صدر، چهارده قرن اسلام هویت ایرانی را به زیر سئوال برده

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=3qxFEj2NxrU

 

پرسش ۵۵:آقای بنی صدر، آیا یک جمهوری اسلامی خوب هم وجود دارد ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=zVgXCd3xhWs

 

پرسش ۵۶:آقای بنی صدر، چرا اصلاح طلبان انقلاب و اصلاح را بر اصل منطق صوری تعریف میکنند؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=VAtzvE630LM

 

پرسش ۵۷:آقای بنی صدر، این فرهنگ استوره سازی که در فرهنگ ما ایرانیها هست چقدر در بازسازی استبداد نقش دارد؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=Qi6JUQ0RENs

 

پرسش ۵۸:آقای بنی صدر، چه معیاری یا کجای کار عیب دارد که آنها به آن سرنوشت اسیر شدند و ما چه باید بکنیم که به آن سرنوشت اسیر نشویم؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=XpjcrR0XZto

 

پرسش ۵۹:آقای بنی صدر، این استقلالی که انسان دارد خواست قوه رهبری است یا در استعدادهای دیگری هم باید استقلال داشته باشد؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=k-nGQuAY6X8

 

پرسش ۶۰:آقای بنی صدر، چرا از آقای رجوی ایراد گرفتید که در بغداد است، پس چرا خودتان از پاریس بیرون نمی روید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=qr19FaciUv8

 

پرسش ۶۱:آقای بنی صدر، شما از افتخارات خودتان میدانید که مهندس جمهوری اسلامی بودید یعنی شما یک ساختمانی ریختید و نتیجه اش شده این جنایتها و شما مسئول هستید

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=fHLFqYILDbM

 

پرسش ۶۲:آقای بنی صدر، این چه نیروئی است که میتواند انسان را از توحید جدا کند و به تضاد ببرد

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=m-nqlUPf3c4

 

پرسش ۶۳:آقای بنی صدر، چرا ما نمیتوانیم شریعت را قابل تغیر بدانیم در حالیکه عقل میتواند نقدکند ما محتاج این نیستیم که یک وحی بیاید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=w1C2XY9Uw80

 

پرسش ۶۴:آقای بنی صدر، من یادم می آید وقتی در ایران مسئله حجاب بود شما گفتید موی سرخانم ها الکتر یسته دارد و مردها را تحریک می کند

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=lqbnhgjDytY

 

پرسش ۶۵:آقای بنی صدر، چرا کودتا نکردید در حالی که هم تجربه مصدق را داشتید و هم ارتش با شما بود؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=TYkdxvcqv94

 

پرسش ۶۶:آقای بنی صدر، آیا شما در ماجرای کردستان به ارتش دستور دادید که پوتینهایشان را در نیاورید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=a3fIxSLNJbk

 

پرسش ۶۷:آقای بنی صدر، چرا گروهای زور پرست را افشاء نمی کنید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=03_9byooT1U

 

پرسش ۶۸:آقای بنی صدر، چرا اشغال سفارت آمریکا واقع شد و سازماندهندگان اصلی چه کسانی بودند؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=NnHgmBVRrvA

 

پرسش ۶۹:آقای بنی صدر، آیا حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی کاری دشوار و پر هزینه است؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=YEoliovyveo

 

پرسش ۷۰:آقای بنی صدر، نظر شما در باره سرنگونی رژیم چیست؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=zlzSsPIZpXo

 

پرسش ۷۱:آقای بنی صدر، چرا کاندید ریاست جمهوری شدید در حالی که اینها را میشناختید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=NbisJUMcIh4

 

پرسش ۷۲:آقای بنی صدر، شما کفتید مجلس قلابی است پس چرا پذیرفتید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=msHhV7nDBvU

 

پرسش ۷۳:آقای بنی صدر،به چه دلیل شما در بیانیه ها مینویسید معتمد مردم؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=j7I2wywauz8

 

پرسش ۷۴:آقای بنی صدر،چرا مردم صحنه را رها کردند و انقلاب نیمه تمام ماند؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=yWKxuD_KPPU

 

پرسش ۷۵:آقای بنی صدر، جنگ مسلحانه در سال ۶۰ چگونه بوجود آمد؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=ifDxd2CsEZ4

 

پرسش ۷۶:آقای بنی صدر،آیا طرح شعار انتخابات آزاد امکان پذیر است؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=EMq5YCGvj7A


پرسش ۷۷:آقای بنی صدر، راهکارهای شما برای یک انتخابات آزاد چیست؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=3ng_qkKEdcE


پرسش ۷۸:آقای بنی صدر، آیا اپوزسیون میتواند قانون اساسی پیشنهاد دهد ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=eszv_DKp9Kc


پرسش ۷۹:آقای بنی صدر، برای جذب ملیتهای مختلف چه باید کرد؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=NPy-3uiYnSc


پرسش ۸۰:آقای بنی صدر، چرا جذب اکثریت درتفکرتان نیست اگرهست چگونه ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=43XAs2ZEeVk

 

پرسش ۸۱:آقای بنی صدر، شما فردی لیبرال هستید چراهیچ همدلی با چپ ندارید ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=-1iHSXMxkfA

 

پرسش ۸۲:آقای بنی صدر، آیا خود تان را نقد می کند، چگونه ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=YxMxdvVqVsA

 

پرسش ۸۳:آقای بنی صدر، اگر برگردید به ۱۳۵۷چه میکردید وچه نمیکردید ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=_6I1PQEyJzQ

 

پرسش ۸۴:آقای بنی صدر،طرح ارگانهای سرکوب را چه کسانی ریختند وچرا ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=awiIzt2ft1E


پرسش ۸۵:آقای بنی صدر، تلخ وشیرین ترین خاطره درزندگی سیاسی تان چیست ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=ljLEcfba1P8

 

پرسش ۸۶:آقای بنی صدر، آیا اسلام هیچ شانسی بعنوان آلترناتیو دارد ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=m1y5qXZxqUo


پرسش ۸۷:آقای بنی صدر، چه عواملی در ماندن رژیم نقش دارند ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=hgwPRLBXtbE

 

پرسش ۸۸:آقای بنی صدر،طرح ارگانهای سرکوب راچه کسانی ریختند وچرا ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=awiIzt2ft1E

 

پرسش ۸۹:آقای بنی صدر، بجای دفاع ازحقانیت خود بگوئید چه اشتباهائی کردید ؟

لینک تصویری
http://www.youtube.com:80/watch?v=nOYeHaxIP4A

 

پرسش ۹۰:آقای بنی صدر، درگیری شما با سران حزب جمهوری پیشینه داشت؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=Vj9YsnYTNFk

 

پرسش ۹۱:آقای بنی صدر،آیا یک جمهوری اسلامی خوب هم وجود دارد ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=zVgXCd3xhWs

 

پرسش ۹۲:آقای بنی صدر، آیا با استقرار دمکراسی دینداری از میان میرود؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=VN_DVAlMY3o


پرسش ۹۳:آقای بنی صدر، جوانان انقلاب نمیخواهند شما چه راه حلی دارید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=OQApBEeicOo


پرسش ۹۴:آقای بنی صدر، آیا بخاطرهمکاری با رژیم احساس پشیمانی میکنید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=Tp3gcmEnaz8

 

پرسش ۹۵:آقای بنی صدر، آیا شما خواستار جدائی دین از حکومت هستید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=nOjxCz30_-8


پرسش ۹۶:آقای بنی صدر، شما نقش خودتانرا در این جنبش چگونه تعریف میکنید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=mMxRNdSUiBo

 

پرسش ۹۷:آقای بنی صدر، چه رهنمودی برای پیروزی جنبش مردم دارید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=1XfaOS0OokA


پرسش ۹۸:آقای بنی صدر،آیا رهبران جنبش نمیدانند چه میخواهند یا مردم؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=ijA_17sGYTo


پرسش ۹۹:آقای بنی صدر، اگرشما بدنبال شجاعت هستید چرادرایران نماندید ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=RjrE6O6sKCg


پرسش ۱۰۰: آقای بنی صدر،چرا اپوزیسیون نمیتوانند دور یک میز بنشینند ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=wX0YKzaTbtc

 

پرسش ۱۰۱:آقای بنی صدر، کشور آلمان توسط خارجی آزاد شده و امروز هم مردمسالاری دارد نظر شما چیست؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=KTrUyvvZ84c

 

پرسش ۱۰۲:آقای بنی صدر، نظرشما درباره هدفمندی یارانه ها چیست ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=wKIkWqfeYnE

 

پرسش ۱۰۳:آقای بنی صدر، چراشما درمقابل آ قای احسان نراقی سکوت کردید ؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com:80/watch?v=S8y-RnifAso

 

پرسش ۳۷:آقای بنی صدر، طی ۱۴ ماه گذشته تحولی در ایران رخ داده که برای خیلی ها تازگی داشت این تحول را شما چگونه می بینید؟

لینک تصویری

http://www.youtube.com/watch?v=v61QGKPzfV8

 

کانال یوتوب آقای بنی صدر
Iran Mosahebe

https://www.youtube.com/user/Mosahebe/videos