یکسال از پرواز بنی صدر به ملکوت گذشت، گزارشی از مراسم بر سر مزار وی

MarasemSalgard2در شنبه ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۱ جمعی از هموطنان و یاران و‌ دوستان و خانواده محترم ایشان در آرامستان موقت ایشان در شهر ورسای گرد هم آمدند تا مراسم بزرگداشت ایشان را برپا کنند.
دراین مراسم یادبود که در یک روز آفتابی به مدیریت خانم ساعدی برگزار شد، همسر آقای بنی صدر، خانم عذرا حسینی ضمن خیرمقدم گویی و سپاس از حضور هموطنان گرامی از اقصی نقاط دنیا در آن مراسم، در ابتدای سخنان خود، از همه حضار در مراسم خواستند که به یاد و احترام خانم ژینا امینی و‌همه کشته شده گان جنبش مردم ایران یک دقیقه سکوت اختیار کنند. و‌ سپس صدای آقای بنی صدر پخش شد که موضوعش در رابطه با استقامت ملتی بود که به جنبش همگانی بر میخیزد و روش موفقیت آمیز خشونت زدایی را پیشه خود می سازد.
بعد از آن تنی چند از یاران آقای بنی صدر، سخنانی در رابطه با منش و اهداف و‌ آرمان آقای بنی صدر و‌ نیز ربط آن آرمان با ویژگیهای جنبش سراسری مردم ایران ایراد کردند.
بترتیب:
آقای مرتضی عبدالهی
آقای جمال پاکنژاد
آقای میر منصور ذریتخواه
اقای صادق شفیعی ها دکلمه دو شعر
آقای علی شفیعی
آقای  علی ساعدی
خانم اعظم اشکان نژاد
آقای علی صدارت
خانم فریبا ساعدی
متن سخنرانی ها و نیز فیلم این مراسم بزودی منتشر می شوند.

 

MarasemSalgard
به امید روزی که در ایرانی آزاد و مستقل، پیکر آقای بنی صدر که بنا بر وصیت ایشان ،بطور موقت بخاک سپرده شده ، به ایران منتقل شود و‌ هر جا مردم ایران خواستند به خاک ایران سپرده شود.