ابراهیم ملکی: "از توهم تا واقعیت"

malekieآقا رضای پهلوی ملت ایران نه بی سواد ونه بی حافظه اند. ما دوران ظلم و ستم و تحقیر، زندان و شکنجه و خودکامگی پدرت را فراموش نکردیم و همان ظلم و ستم و تبعیض بود که منجر به انقلاب ۵۷ گردید. همگان خوب می دانند که انقلاب و براندازی در یک جامعه برخوردار از دموکراسی روی نمی دهد بلکه در جامعه استبدادی و توتالیتاریسم است که اتفاق می افتد. پدربزرگ شما ثمره انقلاب مشروطه را به کمک انگلیسیها دزدید و خود را شاه خواند و برآنهم اکتفا نکرد و به جای قناعت به مشروطیت خود را حاکم مطلقه خواند و به خاطر نوع پوشش در مسجد گوهرشاد مردم را به رگبار بست. می توانید بفرمائید که کشتار مسجد گوهرشاد با قتل مهسا امینی چه تفاوتی دارد؟! آقا رضا، بیگانگان شرق و غرب هرگز درجهت درست تاریخ نیایستاده اند و همواره دنبال منافع خود بوده و هستند و از همین روی پس از اینکه تاریخ مصرف پدربزرگتان تمام شد، انگلیسیها او را تبعید و پدرت را به عنوان ولیعهد برملت بزرگ ایران تحمیل کردند و ملت بزرگ ایران به مبارزه ادامه داد و بابرخورد خشن مزدوران و اوباشان او مواجه شد. کشتند و زندان کردند و تحقیر. و چنان رعب و وحشتی ایجاد کرده که ملت درخانه خود از سخن گفتن احتیاط می کردند و اگر کسی می خواست سخنی و حرفی بگوید با این کلام روبرو می شد که دیوار موش دارد وموش گوش. اگر به حافظه خود مراجعه کنید شاید یادتان بیاید که در اوج مبارزات. پدرتان همانند کسانی که امروزه ملت را خس و خاشاک و بزغاله و گوساله خواندند، ایشان هم در سیمای متعلق به خود ظاهر شد و این شعر را خطاب به مخالفین خود قرائت کرد:

مه فشاند نور و سگ عوعو کنند.

نباید فراموش کرد که پدرتان بخاطر خشونت و کشتار کمتر از ایران نرفت بلکه سودای تکرار کودتای ۲۸ مرداد دیگری را در سر داشت و ملت بزرگ ایران با اتکاء به تجربه تاریخ مانع از بازگشت او به قدرت شد.

حال تصور کردید با گذشت چهار دهه از آن روزگار، ملت ایران حافظه خود را ازدست داده و شما می توانید مثل پدربزرگتان به حمایت از بیگانگان از شعار زیبای "زن، زندگی، آزادی" که اکثر ملت بزرگ ایران برآن اصرار و پافشاری می نمایند، سوء استفاده نموده و به نام خود که فلسفه ولایتعهدی شما با آن در تناقض است، مصادره کنید! زهی خیال باطل. آقا رضا چه خوب است از آن حال و هوا و توهم شاهزادگی و والاحضرتی بیرون آمده و آقا رضای پهلوی باشید مثل سایر ملت. چرا که ملت ایران از شاه و شیخ بریده و از آقازاده و شاهزاده گذشته اند. باید باور کنید که من و شما همان سهم را از کشور داریم که تمامی ملت ایران دارند و هیچ کس را برکس دیگر امتیازی نیست. کلام آخر اینکه آقا رضا ما، هم ظل الله را آزمودیم هم آیت الله را و آزموده را آزمودن خطا است.

ابراهیم ملکی ۲۵ بهمن ۱۴۰۱