گره گشایی از مفهوم عدالت، گفتگوی پویان اصلانی با ایمان فلاح (قسمت ششم)

                                                                              Falah-Aslani-1

                                                                                              

مقدمه‌ ای بر گفتمان حقوندی/ گره‌ گشایی از مفهوم عدالت (قسمت ششم):

در جدیدترین پادکست صدای ایرانیان، ایمان فلاح و پویان اصلانی به یک گفتگوی روشنگرانه در بارۀ عدالت و نقش آن در حکومت آینده ایران پرداختند. در این گفتگو، تعریف عدالت از دیدگاه کارل مارکس، پیشگام چپ سنتی، و دیدگاه جان رالز، نظریه پرداز نئو لیبرالیسم، مورد نقد و بررسی قرار گرفت. سپس هر یک از ما تفسیر خود را از عدالت به اشتراک گذاشت. در ادامه، بررسی شد که چگونه این تعاریف می‌ توانند استراتژی‌ های سیاسی جمهوری‌ خواهان ایرانی را هدایت کنند و آینده‌ ای پس از جمهوری اسلامی را تصور کنند.

برای مشارکت در گفتگویی تأمل‌ برانگیز درباره نقش عدالت در منظر سیاسی در حال تغییر ایران، به ما بپیوندید