گفتگوی ابوالحسن بنی صدر با ژاله وفا، محمود دلخواسته، حسن رضایی و علی صدارت/ روابط زن و مرد و ...

                                                                                  Banisadr- A H-1   

                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید                                                       

                                                                               

رئوس برخی سؤالات و موضوعات: 
 
- چه الگویی از رابطه را متناسب با حقوق زن و مرد می دانید؟ 
 
- احساس شما از اینکه به نام اسلام سنگسار می کنند، چیست؟ 
 
- آیا اگر فاطمه زهرا (ع) الان زنده بود با مردها دست می داد؟ - آیا زن بعنوان یک موجود مستقل، دارای حقوق است؟ 
 
- ریشۀ فرهنگی سلطۀ مردان بر زنان از کجا می آید؟ 
 
- بدترین اصطلاح برای تحقیر زن، "مخ زنی" است 
 
- نظر شما در بارۀ زیبایی و عمل جراحی زییایی چیست؟ 
 
- انسان، استعدادهای دانش، انس، هنر، ...، و البته غریزه جنسی هم دارد 
 
- مردی که خوی سلطه گری دارد، زن را هم به زور تصاحب می کند - اگر زن  و مرد جاذبه نداشته باشند، با هم جمع نمی شوند 
 
- آیا نفس باکره گی دختر قبل از ازدواج، ارزش است؟ 
 
- آیا کلمۀ ناموس، بهانه ای برای کنترل مردان بر زنان نیست؟