کاربرد دوم استقلال : استقلال نبود تضاد است و آزادی نبود تناقض در پندار و گفتار و کردار است .

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مجموعه مصاحبه های ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر (٢)
                                                                                Banisadr-Wafa-1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                      
ابوالحسن بنی صدر: کسانی را که به خدمت بیگانه در می آیند، هموطن نمی دانم.
 
تا قبل از ماجرای کرونا در غرب، استقلال از قرب و منزلت افتاده بود، هیچ وقت استقلال و آزادی را با هم نمی دانستند، جز در مورد حاکمیت ملی.
 
در حاکمیت ملی، استقلال یعنی هیچ کشور بیگانه ای شریک حاکمیت با مردم کشور نیست، و آزادی یعنی هیچ کس در درون مرزها از شیخ گرفته تا شاه و حزب و ...، شریک یکایک شهروندان در حاکمیت نیست: هر شهروند یک رأی.
 
دمکراسی ها بر اینکه، هیچ قدرت خارجی محدود کنندۀ حاکمیت یک ملت نیست، و در درون مرزها هیچ کس شریک حاکمیت مردم نیست، پایه می گیرند.
 
وقتی اتحادیۀ اروپا پدید آمد، گرایش های راست افراطی می گفتند که آن با اصل استقلال که حاکمیت ملی است، تناقض دارد، برای اینکه بخشی از این حاکمیت را به آن اتحادیه منتقل می کنید. از یک جهتی هم واقعیت داشت. اما متفکران و حقوقدان هایی که جانبدار اتحادیۀ اروپا بودند، اینجور توضیح می دادند که ما چیزی را منتقل نمی کنیم، در ازایِ آنچه که شما فکر می کنید داریم منتقل می کنیم، چیز دیگر بدست می آوریم. یعنی ما فرض می کنیم، کشور ما بزرگ شده و شده اتحادیه اروپا و ما در حاکمیتِ آلمان، فرانسه و ...، شریک می شویم. ولی خوب، معلوم بود که در واقع مقداری از حاکمیت ملی، به تأسیسی که اتحادیه اروپاست، منتقل می شود. مثلا فرض کنید، یونان اگر پولش یورو نبود، می توانست با پولش بازی بکند و این ریاضت سخت را به خودش ندهد. گفتند آن، چون در اتحادیۀ اروپا گیر افتاده، نتوانسته اینکار را بکند. راجع به ایتالیا هم همین حرف را می زنند. راست های افراطی در فرانسه هم، همین را می گویند.
 
این کرونا که آمد، دیدند که ماسک ندارند، کارخانه اش را به یک امریکایی فروختند و او هم کارخانه را به مراکش برد. همینجور، دستگاه های تنفسی و مواد ضد عفونی و چیزهای اساسی ندارند. این است که گفتند، نه دیگر، ما خیلی از استقلال  غفلت کردیم! بعد هم که امریکایی ها، ماسک های اینها را در فرودگاه قاپیدند و آقای ترامپ گفت که اگر هم واکسن پیدا بشود، اول مال ما امریکایی ها است. دیدند که نه، خیلی به اینها برخورد و فهمیدند که استقلال یک اهمیتی داشته است. بخش مهمی از صنایع را هم به چین و هند منتقل کرده بودند و حالا که خودشان نیاز دارند، ندارند. ...  پس استقلال محل پیدا کرد.
 
آقای رئیس جمهور فرانسه در پیام سال نو گفت که ما از استقلال غفلت کردیم و حالا باید به آن بها بدهیم. آقای ترامپ هم در قضیۀ نظامی مواضعی گرفت که خانم مرکل صدر اعظم آلمان گفت، اروپا باید بفکر خودش باشد.
 
حالا این "هموطنان" ما که به خدمت بیگانه در می آیند، در واقع برای آنها خیلی تأسف می خورم که من به آنها می گویم "هموطن"! در واقع، صمیمانه بگویم که آنها را هموطن نمی دانم. برای اینکه کسی که سر سپردۀ بیگانه می شود، چه جوری هموطن است!
 
دور کشور را دیوار کشیدن، هم ناقض استقلال است. در تضاد با کشوهای دیگر بودن، هم ناقض استقلال است.