سؤال: آقای بنی صدر, آیا شما خودتان را سرزنش نمی کنید که چرا با هیچکس اتحاد نمی کنید؟

                                                                       Bani sadr-Abol Hassan-1

                                                                              برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید