مقالات پاسخ به سوالات - تحلیلهای شفاف از معضلات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی

 

6 jeldمقالات

پاسخ به سوالات

تحلیلهای شفاف از معضلات سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی

 

6 جلد از مجموعه کتابهای مقالات را در سایت آقای بنی صدر می توانید پیاده و یا مطالعه کنید .

 

این کتابها مجموعه مقالات نشریه انقلاب اسلامی می باشند که در خارج از کشور انتشار یافته اند .

 

 

... همه مقالات مندرج در این کتاب پاسخ به سوالات خوانندگان می باشد.  

به مسائلی پرداخته شده است که همه زمانی و می توان گفت همه مکانی می باشند .

در ضمن سوالات موضوع زمان خود نیز بوده است و گزارشگر وضعیت کشور در ان برهه زمانی و نیز دغدغه های مردم است.

بخشی از پاسخها به سوال ذهنی و یا سوالاتی که در جستجوی راه حل برای معضلات می باشند ،

داده شده اند و یا سوالی است که هموطنی از شنیدن و یادیدن مصاحبه ای از ایشان برایش ایجاد شده

و مطرح گردیده واقای بنی صدردر مقالات بدانها پاسخ داده است . ...

 

آدرس کتابها در سایت آقای بنی صدر

 

https://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1477:2022-01-12-20-33-26&catid=9&Itemid=141

 

https://banisadr.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1478:2022-01-12-21-01-52&catid=9&Itemid=141