آگهی میز گرد سه نهاد جمهوریخواه و لائیک/ دموکراسی و گونه های آن

 

                  Agahi-J M L-1

لینک‌ ورود به جلسه:

https://us02web.zoom.us/j/85385591746?pwd=NFpOVWxUWmRVV3ZnMjdneGhOL2owUT09