چرا روح الله خمینی در خفا روحانیون را مأمور تشکیل شورای انقلاب کرد؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر (١)

چرا روح الله خمینی در خفا روحانیون را مأمور تشکیل شورای انقلاب کرد؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):
                                                                                   Banisadr-Golzar2-1
                                                                                          برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                         
ابوالحسن بنی صدر: - صورت جلسات شورای انقلاب امروز، مثل آینه در دست نسل امروز موجود است که ببیند خط آن انقلاب را چه کسی داشته و خطِ قدرتمداری را چه کسانی داشتند، و دعوای بین این دو خط از چه وقت شروع شده بود. 
 
- آن صورت جلسات از این جهت بسیار گویاست که چه کسی بر روی خط استقلال و آزادی و انقلاب و اصول ۲۰ گانه- که آقای خمینی ۱۹ تا از آنها را در خارج ازکشور اظهار کرد و به آنها متعهد شد-، ایستاده بود و چه کسانی فقط می خواستند دولت را تصاحب کنند.
 
- اسناد شورای انقلاب می گویند که این دعوا از همان زمان شروع شد و تا کودتای خرداد 60 ادامه یافت و از آن زمان هم تا الان ادامه دارد.
 
- مهمترین گویایی اسناد شورای انقلاب مربوط می شود به دعوای دو خط انقلاب و ضد انقلاب، خط استقلال و آزادی و خط استبداد و وابستگی. خواننده اینها را در آنجا روشن و واضح می بیند ...