چه نیازی بود که مدام بر علیه چماقداری و شکنجه و اعدام صحبت کنید؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر (٢)

چه نیازی بود که مدام بر علیه چماقداری و شکنجه و اعدام صحبت کنید؟، مصاحبۀ جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال  و آزادی (٢):
                                                                             Banisadr-Golzar2-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                   
  
ابوالحسن بنی صدر: - یکی از اصول انقلاب ایران، حقوق انسان بود. یکی از جرم های من هم در کودتای خرداد ۶۰ دفاع از حقوق انسان بود، جرم دیگرم هم دفاع از دمکراسی بود که تا به امروز هم ادامه می دهیم.
 
- در کرمانشاه بودم که نامۀ آقای خمینی را به من دادند، یکی از شرایط آقای خمینی برای ادامه این بود. از من خواست ۸ سازمان سیاسی را محکوم کنم، نهضت آزادی، جبهه ملی و... . من هم جواب دادم که کار رئیس جمهور حمایت از سازمان های سیاسی است، ولو مخالف خود او باشند. اینها باید فعال باشند تا کثرت گرایی معنا پیدا کند، که دمکراسی معنا پیدا کند. خوب، وقتی شما این ها را برچینید، دمکراسی هم مرده است. دمکراسی با جوخه های اعدام نمی خواند، با شکنجه نمی خواند ...