بیانیۀ ابوالحسن بنی صدر به مناسبت شکست علی خامنه ای نزد افکار عمومی ایران و جهان

به نام حق،banisadr bayanieh 190620212

هموطنان عزیزم،
 
دنیا چشم بر واقعیت نمی بندد. وسائل ارتباط جمعی جهان، جهانیان را از دو واقعیت آگاه کردند: تحمیل رئیسی بعنوان رئیس جمهوری به مردم ایران؛ و مردمی که با تحریم– و اینبار شکستن رکورد تحریم های قبل-، این تحمیل را نپذیرفتند. به شما مردم ایران، صد تبریک.
 
گزارش روزنامۀ لوموند، تصدیق گزارش های وسائل ارتباط جمعی دیگر، و تصدیق این هم هست که نمی توان ملت بزرگ ایران را به زندگی در ذلت و دنائت، خو داد.
 
همۀ آنهایی که طرحی چنان آشکار را ندیدند و با وجود هشدار [از جمله فراخوان من و وضعیت سنجی ۳۶۱]،  حتی حاضر نشدند احتمال وقوع آنچه واقع شد را بدهند، و بجای عامل رژیم شدن در کشاندن مردم به پای صندوق های خواری، مردم را به دفاع از کرامت، شرافت و حیثیت ملی خویش فراخوانند، نمی توانند بدین عذر که نمی دانستند و احتمال می دادند که رقابتی در کار است، از مسئولیت بگریزند. آنها عملاً در اجرایِ طرح علی خامنه ای شرکت کردند. آرای نامزدهایی که نقش بزک را بازی کردند، می گوید که شما مردم ایران و وجدان جمعی شما، واقعیت را همان که بود شناختید، و به تحقیر، نه گفتید، و حقارتِ طراحِ طرح و قاتلِ تاریخی را به آنها، خاطرنشان کردید.
 
اینک نوبتِ بدیل است. بدیلی که شما مردم با شناسایی و عمل به حقوق، باید آن را نیرومند بگردانید. عرصۀ عمل را بر رژیم میان تهی تنگ کنید و گذار از این استبداد ذلت آور را به مردم سالاری، شتاب بخشید.
 
ابوالحسن بنی صدر،
۲۹ خرداد ۱۴۰۰
 
پس نویس: دو یادآوری لازم است، اول اینکه حسن روحانی با تبریک به ابراهیم رئیسی قبل از شمارش آرا، از قبل خوب می دانسته که چه کسی "رئیس جمهوری" خواهد شد. مسئولیت او در اجرای چنین طرحی که معلوم بود بر طبق آن رئیسی به کرسی خواهد نشست، سنگین تر از مسئولیت هایِ دیگر اوست. دوم اینکه با توجه به گفته های علی خامنه ای و رفتارهای سپاه پاسداران، میزان آرای اعلام شده از سوی رژیم، از قبل معلوم بود و اعلام هم شد. و عناصر این طرح از پیش شناخته شده بودند.