دعوت به خاکسپاری و یاد بود شادروان ابوالحسن بنی صدر در روز شنبۀ آینده ۲۴ مهر ۱۴۰۰

                                                                             Bani sadr-Abol Hassan-1

                                      Banisadr-Etelaieh3-1

بازگشت همه به سوی اوست، 

 
با نهایت تأسف و قلبی آکنده از اندوه، مراسم خاکسپاری بزرگمرد ایران آقای ابوالحسن بنی صدر را به اطلاع کلیه هم میهنان عزیز می رسانیم. بنا به وصیت آقای بنی صدر، ایشان تا استقرار دمکراسی در ایران، بطور امانتی در خارج از کشور به خاک سپرده خواهند شد. 
 
مراسم خاکسپاری ایشان ساعت ۲ و نیم بعد از ظهر روز شنبه ۲۴ مهرماه ۱۴۰۰ برابر با ۱۶ اکتبر ۲۰۲۱ در شهر ورسای فرانسه و سپس،
 
جلسۀ یادبود آن عزیز از ساعت ۱۸ تا ۲۰ و ٣٠ دقیقه  در سالن Palais des Congrès شهر ورسای برگزار خواهند شد. 
 
همسر: عذرا حسینی؛ فرزندان: فیروزه، زهرا و علی؛ خواهران و برادران؛ خویشان و دوستان و همراهان.
 
محل خاکسپاری: آرامستان Gonards در ۱۵ دقیقه ای ایستگاه قطار Versailles Chantiers شهر ورسای قرار دارد. 
 
محل دفن، در قطعۀ T آرامستان قرار دارد: 19Rue de la Porte de Buc, 78000 Versailles  
 
محل جلسۀ یادبود که از ساعت ١٨ شروع می شود:  10Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles 
 
برای اطلاع رسانی می توانید با شمارۀ ۰۰۳۳۶۳۱۸۳۴۵۶۷ تماس بگیرید.