آرشیو مصاحبه های آقای بنی صدر از سال ۱۳۵۹ تا سال ۱۳۸۸

banisadr80-88-2

آرشیو مصاحبه های آقای بنی صدر از سال 1359 تا سال 1388

آرشیومصاحبه ها ،سخنرانیهاو درسهای شادروان ابوالحسن بنی صدر، ازسال ۸۰ الی ۸۸

 

Banisadr 88-12-28= بنی صدر: وقتی برضد ضحاک قیام میکنید دیگه نمیشه بگی که من در چهارچوب ضحاک مبارزه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-12-28

 

Banisadr 88-12-19= چهارشنبه سوری و نوروز از دید ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-12-19

 

Banisadr 88-12-14= بنی صدر: مصدق کسی بود که تجربه را درنیمه رها نمیکرد وهرپیشنهادی را که با استقلال وآزادی همخوانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-12-14

 

Banisadr 88-12-07= بنی صدر: مصدق کسی بود که تجربه را درنیمه رها نمیکرد وهرپیشنهادی را که با استقلال وآزادی همخوانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-12-07

 

Banisadr 88-12-06= بنی ‌صدر: آقای هاشمی رفسنجانی می‏گوید که نگذاریم تیرها به سمت رهبر نشانه برود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-12-06

 

Banisadr 88-11-30=بنی صدر: تجربه ۲۲بهمن نشان داد که هرکس قلمرو دشمن را بعنوان عرصه عمل انتخاب کرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-30-22

 

Banisadr 88-11-25=ابوالحسن بنی‌صدر می‌گوید در۲۲ بهمن، مردم حرف‌شان را زدند و به دام نیفتادند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/b88-11-25

 

Banisadr 88-11-24=.بنی صدر بحث آزاد: چگونگی گذار از بحران به دمکراسی در ایران

لینک صوتی کامل

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-24

لینک تصویری قسمت اول

https://vimeo.com/33081196

لینک تصویری قسمت دوم

https://vimeo.com/33085017

 

Banisadr 88-11-22=بنی صدر: رژیمی که میگوید ازاین انقلاب پدید آمده این روزرا کرده صحنه جنگ با مردم ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-22

 

Banisadr 88-11-20=بنی ‏صدر: این رژیم که در حال حاضر با مردم جبهه‏ جنگ گشوده است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-20-1

 

Banisadr 88-11-20=بنی صدر: آقای خامنه ای اجتماع ساختگی خودش را«ملت»می‌نامد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-20

 

Banisadr 88-11-18=مصاحبه روزنامه ابزرور باآقای بنی صدر: وجعل و تقلب رژیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-18-1

 

Banisadr 88-11-18=پیام آقای بنی صدر به مناسبت سالگرد انقلاب بهمن

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-18

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=SMNPYK8p4Tk

 

Banisadr 88-11-16 =بنی صدر: بهمن ۵۷ پیروزی گل برگلوله بود بهمن ۸۸ روزعزای رژیم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-16-57-88

 

Banisadr 88-11-10=بنی صدر: به آقای خمینی گفتم که در رژیم هیتلری هم چنین وضعی نبود که در خیا بانها بیاورند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-10

 

Banisadr 88-11-09=روز ۲۲بهمن برای مردم و رژیم سرنوشت ساز است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-09-22

 

Banisadr 88-11-09= تحلیل آقای بنی صدر از سخنان اخیر مهدی کروبی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-09

 

Banisadr 88-11-08=پیام آقای بنی صدربه مناسبت سالروزاولین انتخابات آزاد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-08

 

Banisadr 88-11-01= بنی صدر: به ملا تاریا گفتم .ما میرویم که بمانیم، شما میمانید که بروید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-11-05

 

Banisadr 88-10-17=پیام آقای بنی صدربمناسبت بتکاپوافتادن جنایتکاران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-10-17

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=xBL2H-j4FH0

 

Banisadr 88-10-06=پیام آقای بنی صدر درپی حوادث روز عاشورای ۸۸

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-10-06-88

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=E-Gq9H1ayUg

 

Banisadr 88-09-30=سخنان آقای بنی صدردرموردآیت الله منتظری درباره تدوین قانون اساسی و مسئله ولایت فقیه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-09-30

بخش اول: تدوین قانون اساسی و مسئله ولایت فقیه

http://www.youtube.com/watch?v=m8-Q8-IsDZs

بخش دوم : ارتباط میان آیت الله منتظری و آقای بنی صدر پس از کودتای سال ۶۰، افشای کشتار سال ۶۷، ایران گیت، نقد ولایت فقیه

http://www.youtube.com/watch?v=DEMrH1QZAdw

بخش سوم: نقد نظریه ولایت فقیه ، در قرآن، اصل حکومت نیست، اصل آزادی است، اصل اینست که جمهور مردم حق دارند و مسئولند. رجوع به صالح به چه معنی است ؟

http://www.youtube.com/watch?v=y5N8qh7mjdc

بخش چهارم : نقد نظریه ولایت فقیه، دین اگر بیان قدرت باشد، بدترین استبدادها برقرار می شود

http://www.youtube.com/watch?v=SStKzfCUtts

 

Banisadr 88-09-16=پیام آقای بنی صدربه ملت ایران بمناسبت سالروز شانزده آذر:جنبش عمومی ضامن وآزادی شما است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-09-16

 

Banisadr 88-07-19=بنی صدر: اگر بنا بود خداوند در مورد قتلی قضاوت کند، بخشش را انتخاب می کرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-07-19

 

Banisadr 88-06-29پیام آقای بنی صدربمناسبت آغازسال تحصیلی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-06-29

لینک تصویری

https://vimeo.com/33933073

 

Banisadr 88-06-26 = پیام آقای بنی صدر برای روزقدس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-06-26

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=cRTgMXB0NLE

 

Banisadr 88-03-29=مصاحبه آقای بنی صدردررابطه با انتخابات ۸۸وجنبش مردم ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-03-29-88

 

Banisadr 88-03-14= (.... سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر, آزادی ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr88-03-14

 

Banisadr 88-03-08=آقای بنی صدرچرا شما با صدای آمریکا مصاحبه نمیکردید,آیا در دوره اول ریاست جمهوری تقلب شد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-03-08

 

Banisadr 88-02-05=مصاحبه بی بی سی با ابوالحسن بنی صدر بمناسبت سالگرد انتخابات ریاست جمهوری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-02-05

 

Banisadr 88-01-15=بنی صدر: نقض حقوق بشرقبل از ۶۷ و با اعدام افسران آغاز شد. گفتگو با رادیو زمانه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/88-01-15

************

Banisadr 87-11-27=آقای بنی صدر شما ۲۷ سال است که درفرانسه بصورت تبعید زندگی میکنید الان هدف شما چیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/87-11-27-27

 

Banisadr 87-11-24= آقای بنی صدر اگر اوباما به ریاست جمهوری انتخاب شود ارزیابی شما چیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/87-11-24

 

Banisadr 87-05-14=(2)فلسفه تاریخ درغرب، درایران فردوسی ودرقرآن : پاسخ آقای بنی صدر به پرسشها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/87-05-14-2

لینک تصویری

https://vimeo.com/31839654

 

Banisadr 87-05-14=(1)فلسفه تاریخ درغرب، درایران فردوسی ودرقرآن : سخنان آقای بنی صدردرسمینارپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/87-05-14-1

لینک تصویری

https://vimeo.com/31838480

************

Banisadr 86-11-23=آقای بنی صدرفکر نمیکردید که آقای خمینی پیش نویس قانون اساسی را کناربگذارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/86-11-23

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=0N9JK7mEXbo

************

Banisadr 83-05-29-(2) منطق صوری ارسطویی : پاسخ آقای بنی صدربه پرسشها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-83-05-29-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=sg8u-82O-44

 

Banisadr 83-05-29-(1) منطق صوری ارسطویی: سخنان آقای بنی صدردرسمینارپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-83-05-29-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=84M0fblFhK0

************

Banisadr 82-12-18= مصاحبه ابراهیم نبوی با آقای ابوالحسن بنی صدر: مصاحبه کامل

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-12-18

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=O3st5x4nESQ

 

Banisadr 82-11-25=سخنرانی آقای بنی صدر بمنا سبت بیست پنجمین سالگرد انقلاب در دانشگاه پاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-11-25

 

Banisadr 82-06-09=(2)خاصه ها ی رهبری برمیزان خط آزادی واستقلال.پاسخ آقای بنی صدربه سوالها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-06-09-2

لینک تصویری

https://vimeo.com/30983506

 

Banisadr 82-06-09=(1)خاصه ها ی رهبری برمیزان خط آزادی واستقلال.سخنان آقای بنی صدردرسمینارپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-06-09-1

لینک تصویری

https://vimeo.com/30982630

 

Banisadr 82-03-31=مصاحبه با آقای بنی صدر در باره 18 تیرو چه باید کرد که جنبش همگانی شود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-03-31-18

لینک تصویری

https://vimeo.com/30981422

 

Banisadr 82-03-31=آزادی و استقلال. پاسخ آقای بنی صدربه سوالات ایرانیان شهر هامبورگ آلمان قسمت سوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-03-31

 

Banisadr 82-03-31=(2) آزادی و استقلال . پاسخ آقای بنی صدربه سوالات ایرانیان شهر هامبورگ آلمان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-03-31-2

 

Banisadr 82-03-31=آزادی و استقلال. سخنرانی آقای بنی صدر در جمع ایرانیان شهر هامبورگ آلمان قسمت اول

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/82-03-31-1

 

Banisadr 82-05-05= ( 130 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr82-05-05-130

 

Banisadr 82-04-08= (129 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr82-04-08-129

 

Banisadr 82-02-07= (128 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr82-02-07-128

************

Banisadr 81-06-15=مداربسته و مدارباز. سخنان آقای بنی صدردرسمینارپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/81-06-15

 

Banisadr 81-05-27= پرسشها از ایرانیان وپاسخها ازابوالحسن بنی صدر در گفتگو با سعید بهبهانی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/81-05-27

 

Banisadr 81-12-25= (127 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-12-25-127

 

Banisadr 81-11-27= (126 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری (جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-11-27-126

 

Banisadr 81-10-15= (125   سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری (جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-10-15-125

 

Banisadr 81-09-17= (124 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-09-17-124

 

Banisadr 81-08-19= (123 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-08-19-123

 

Banisadr 81-07-22= (122 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-07-22-122

 

Banisadr 81-06-24= (121 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-06-24-121

 

Banisadr 81-04-30= (120 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-04-30-120

 

Banisadr 81-04-02= (119 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر,مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-04-02-119

 

Banisadr 81-03-05 = ( 118 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-03-05-118

 

Banisadr 81-01-25 = ( 117 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr81-01-25-117

************

Banisadr 80-06-22=آقای بنی صدردرصورت حمله نطامی آمریکا به افغانستان چه عواقب وپیامدهایی خواهد داشت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/80-06-22

 

Banisadr 80-06-21=آقای بنی صدر، نگاه شما با عمل تروریستی 11سپتامبر چگونه است.درگفتگو با رادیو صدای ملی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/80-06-21-11

 

Banisadr 80-06-21=آقای بنی صدر، بنظرشما چه کسی یا کدام گروه طراح و مجری سوء قصدهای دیروزآمریکا بود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/80-06-21

 

Banisadr 80-06-20=آقای بنی صدر، ارزیابی شما درباره فاجعه یازده سپتامبرچیست.گفتگو با رادیو صدای ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/80-06-20

 

Banisadr 80-06-03=رهبری . مشروعیت . انقلاب . سخنان آقای بنی صدردرسمیناردرپاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/80-06-03

 

Banisadr 80-12-26 = ( 116 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-12-26-116

 

Banisadr 80-11-23 = ( 115 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-11-23-115

 

Banisadr 80-10-10 = ( 113 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-10-10-113

 

Banisadr 80-09-04 = ( 111 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-09-04-111

 

Banisadr 80-08-06 = ( 110 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-08-06-110

 

Banisadr 80-07-08 = ( 109 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-07-08-109

 

Banisadr 80-05-29 = ( 108 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-05-29-108

 

Banisadr 80-04-22 = (1)آقای بنی صدردر گفتگو با جمعی ازایرانیان شهرگوتینگن آلمان

لینک تصویری

https://vimeo.com/30394907

 

Banisadr 80-04-22 = (2)آقای بنی صدردر گفتگو با جمعی ازایرانیان شهرگوتینگن آلمان

لینک تصویری

https://vimeo.com/30420895

 

Banisadr 80-04-17 =( 107 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-04-17-107

 

Banisadr 80-03-20 = ( 106 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-03-20-106

 

Banisadr 80-02-23 = ( 105 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-02-23-105

 

Banisadr 80-01-26 = ( 104 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr80-01-26-104

آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانی های شادروان ابوالحسن بنی صدر، ازسال ۷۰ الی ۷۹

 

Banisadr 79-02-25=مصاحبه تلویزیون شباهنگ با آقای بنی صدردر تاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/79-02-25

لینک تصویری

https://vimeo.com/30240229

 

Banisadr 79-05-22=بدیل جانشین: سخنان آقای بنی صدردر حلسه عمومی سمینار پاریس درتاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/79-05-22

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=mlHDSPdoVIc

 

Banisadr 79-11-29 = ( 102 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-11-29-102

 

Banisadr 79-11-01 = ( 101 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-11-01-101

 

Banisadr 79-09-05 = ( 100 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-09-05-100

 

Banisadr 79-08-07 =( 99 جلسه) سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-08-07-99

 

Banisadr 79-07-09 = ( 98 جلسه) سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-07-09-98

 

Banisadr 79-06-12 = ( 97 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-06-12-97

 

Banisadr 79-04-18 = ( 96 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-04-18-96

 

Banisadr 79-03-20 = ( 95 جلسه) سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-03-20-95

 

Banisadr 79-02-24= ( 94 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-02-24-94

 

Banisadr 79-02-03 =( 93 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr79-02-03-93

************

Banisadr 78-12-29 =( 92 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-12-29-92

 

Banisadr 78-12-01 =( 91 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-12-01-91

 

Banisadr 78-11-03 =( 90 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-11-03-90

 

Banisadr 78-10-04 =( 89 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-10-04-89

 

Banisadr 78-08-09 =( 87 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-08-09-87

 

Banisadr 78-07-11 =( 86 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-07-11-86

 

Banisadr 78-06-14=بیان آزادی: سخنرانی آقای بنی صدردر سمینار پاریس در تاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/78-06-14

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=LAjHwZm-GSk

 

Banisadr 78-04-28=بنی صدر : جنبش دانشجویی پایان نیافته است. گفتگو با رادیو آلمان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/78-04-28

 

Banisadr 78-04-20 =( 85 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-04-20-85

 

Banisadr 78-03-23 =( 84 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-03-23-84

 

Banisadr 78-02-25 =( 83 )سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-02-25-83

 

Banisadr 78-01-29 =( 82 )سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr78-01-29-82

 

Banisadr 78-01-17=(2) بحث آزاد: آلتر ناتیو یا نیروی جانشین با شرکت آقایان بنی صدر،روستا،شالگونی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/78-1-17-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=JXY8c1xWw2A

 

Banisadr 78-01-17=(1)بحث آزاد: آلتر ناتیو یا نیروی جانشین با شرکت آقایان بنی صدر.روستا.شالگونی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/78-1-17-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=rP0HGO-5OXk

 

************

Banisadr 77-12-16 =( 81 جلسه) سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر:مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-12-16-81

 

Banisadr 77-12-06=سوال از آقای بنی صدر: نظرآقای خمینی قبل از قیام ۵۷ نسبت به جنبش چپ ایران چه بود

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/77-12-06-57

 

Banisadr 77-11-28=( 1 )لحظه های خطیرانقلاب و خاطره ها: گفتگوی حسین مهری با ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/77-11-28-1

 

Banisadr 77-11-22= سخنان ابوالحسن بنی صدر بمناسبت سالروز انقلاب

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/77-11-22

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=0QuDOq4DsgE

 

Banisadr 77-11-18 =( 80 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر,مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-11-18-80

 

Banisadr 77-11-12=اطلاعیه دفتر آقای بنی صدر در رابطه با افرادی که ترورها را سازمان و اجرا کردند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/77-11-12

 

Banisadr 77-10-20 =( 79 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-10-20-79

 

Banisadr 77-10-15=افشاگری ابوالحسن بنی صدر در باره کمیته ترور ملایان علیه روشنفکران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-10-15

 

Banisadr 77-09-08 =( 78 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-09-08-78

 

Banisadr 77-08-10 =( 77 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-08-10-77

 

Banisadr 77-07-12 =( 76 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-07-12-76

 

Banisadr 77-06-15= ( 75 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-06-15-75

 

Banisadr 77-05-18= ( 74 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-05-18-74

 

Banisadr 77-04-07= ( 73 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-04-07-73

 

Banisadr 77-02-27= ( 72 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-02-27-72

 

Banisadr 77-01-30= ( 71 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-01-30-71

 

Banisadr 77-01-09= ( 70 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr77-01-09-70

************

Banisadr 76-12-10= ( 69 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-12-10-69

 

Banisadr 76-10-07= ( 68 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-10-07-68

 

Banisadr 76-09-09= ( 67 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-09-09-67

 

Banisadr 76-09-06=بنی صدر: یک دروغی را به اسلام نسبت داده بودند به اسم ولایت مطلقه فقیه واین دروغ مرد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/76-09-06

 

Banisadr 76-08-11= ( 66 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-08-11-66

 

Banisadr 76-06-25= خاصه های حق کدامند: سخنان آقای بنی صدر در سمینار پاریس در تاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-76-06-25

 

Banisadr 76-06-25 = (5) شهادت آقای بنی صدر دردادگاه میکونوس: مصاحبه پنچم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/5-199

لینک تصویری

https://vimeo.com/29280303

 

Banisadr 76-05-15= ( 65 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-05-15-65

 

Banisadr 76-05-05= ( 64 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-05-05-64

 

Banisadr 76-04-08= ( 63 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-04-08-63

 

Banisadr 76-03-11= ( 62 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr76-03-11-62

 

Banisadr 76-02-04 = (4) شهادت آقای بنی صدر دردادگاه میکونوس مصاحبه چهارم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/4-17-1

لینک تصویری

https://vimeo.com/29279454

 

************

Banisadr 75-12-18= ( 61 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری ( جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-12-18-61

 

Banisadr 75-11-03 =( 60 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-11-03-60

 

Banisadr 75-10-08 =( 59 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-10-08-59

 

Banisadr 75-09-10 =( 58 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-09-10-58

 

Banisadr 75-09-10=(3) شهادت آقای بنی صدر دردادگاه میکونوس: مصاحبه سوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/75-09-10-3

لینک تصویری

https://vimeo.com/29008738

 

Banisadr 75-08-12 =( 57 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-08-12-57

 

Banisadr 75-07-14 =( 56 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-07-14-56

 

Banisadr 75-06-17 =( 55 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-06-17-55

 

Banisadr 75-05-06 =( 54 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-05-06-54

 

Banisadr 75-04-30=بنی صدر: زبان آزمایش بدون زوربکارمیرود، زبان فریب بدون زورقابل بکاربردن نیست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/75-04-30

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=dme-9iAxRcA

 

Banisadr 75-04-09 =( 53 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-04-09-53

 

Banisadr 75-03-01 =( 52 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-03-01-52

 

Banisadr 75-01-04 =( 51 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr75-01-04-51

************

Banisadr 74-12-06 =( 50 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-12-06-50

 

Banisadr 74-11-08 =( 49 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-11-08-49

 

Banisadr 74-10-16 =( 48 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-10-16-48

 

Banisadr 74-09-12 =( 47 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-09-12-47

 

Banisadr 74-08-14=( 46 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-08-14-46

 

Banisadr 74-07-16 =( 45 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-07-16-45

 

Banisadr 74-06-19 =( 44 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-06-19-44

 

Banisadr 74-05-15= تضاد و تناقض دراصل راهنما: سخنان آقای بنی صدر در سمینار پاریس

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-74-05-15

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=Ts5tEGFMecQ

 

Banisadr 74-04-11 =( 43 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-04-11-43

 

Banisadr 74-03-14 =( 42 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-03-14-42

 

Banisadr 74-02-17 =( 41 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-02-17-41

 

Banisadr 74-01-20= بحث آزاد: نگاه به آزادی و رابطه آن با دمکراسی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-74-01-20

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=3jjmnW6xBPg

 

Banisadr 74-01-20 =( 40 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr74-01-20-40

************

Banisadr 73-12-21 =( 39 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-12-21-39

 

Banisadr 73-11-23 =( 38 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-11-23-38

 

Banisadr 73-10-25 =( 37 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-10-25-37

 

Banisadr 73-09-13 =( 36 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-09-13-36

 

Banisadr 73-08-15 =( 35 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-08-15-35

 

Banisadr 73-07-17 =( 34 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-07-17-34

 

Banisadr 73-06-20 =( 33 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-06-20-33

 

Banisadr 73-6-17=مصاحبه با آقای بنی صدر در رابطه با ماجرای مسافرت آقای خمینی از عراق به فرانسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-6-17

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=NK4JcZ0Xn_k

 

Banisadr 73-06-16=(2) شهادت آقای بنی صدر دردادگاه میکونوس مصاحبه دوم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/2-784

لینک تصویری

https://vimeo.com/28662347

 

Banisadr 73-04-26 =( 32 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-04-26-32

 

Banisadr 73-04-23=سوال از آقای بنی صدر: آیا شما با رهبری جمعی بعنوان یک آلترناتیو معتقد هستید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/73-04-23

 

Banisadr 73-04-11= ابوالحسن بنی صدر: چرا از ایران بیرون آمد، چرا با مجاهدین خلق آمدم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/73-4-11

 

Banisadr 73-03-29 =( 31 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-03-29-31

 

Banisadr 73-03-02=( 30 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-03-02-30

 

Banisadr 73-02-04=( 29 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-02-04-29

 

Banisadr 73-01-06 =( 28 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr73-01-06-28

 

************

Banisadr 72-12-08 =( 27 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: مردمسالاری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr72-12-08-27

 

Banisadr 72-11-10 =( 26 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr72-11-10-26

 

Banisadr 72-10-12 =( 25 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-10-12-25

 

Banisadr 72-09-14 =( 24 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-09-14-24

 

Banisadr 72-08-16 =( 23 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-08-16-23

 

Banisadr 72-07-18 =( 22 جلسه)سلسله درسهای سید ابولحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-07-18-22

 

Banisadr 72-06-21 =( 21 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-06-21-21

 

Banisadr 72-05-16= سازمان برای کسب آزادی یا قدرت؟: سخنرانی آقای بنی صدردر سمینار مجامع

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-72-05-16

لینک تصویری

https://vimeo.com/28590105

 

Banisadr 72-03-30 =( 20 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-03-30-20

 

Banisadr 72-03-02 =( 19 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-03-02-19

 

Banisadr 72-02-13 =( 18 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-02-13-18

 

Banisadr 72-01-08 =( 17 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/72-01-08-17

 

Banisadr 71-12-05 =( 16 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-12-05-16

 

Banisadr 71-10-27 =( 15 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-10-27-15

 

Banisadr 71-09-08 =( 14 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-09-08-14

 

Banisadr 71-08-10 =( 13 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-08-10-13

 

Banisadr 71-05-11= پیروزی دراندیشه وعلم : سخنرانی آقای بنی صدردرسمینارمجامع

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-71-05-11

لینک تصویری

https://vimeo.com/28580429

 

Banisadr 71-03-17 =( 12 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-03-17-12

 

Banisadr 71-02-25=بحث آزاد با شرکت آقایان: ابوالحسن بنی صدر.بهزاد کریمی.کامبیز روستا.مهران براتی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-02-25

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ImMPh62-NKU

 

Banisadr 71-01-30 =( 11 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/71-01-30-11

 

Banisadr 1370= حضور بنی صدر در دادگاه افکار عمومی جهانی و تعقیب مجرمان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1370-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=pQqqoM0L5Ls

 

Banisadr 70-12-17 =( 10 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر : آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-12-17-10

 

Banisadr 70-11-20 =( 9 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-11-20-9

 

Banisadr 70-10-22 =( 8 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-10-22-8

 

Banisadr 70-09-24 =( 7 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-09-24-7

 

Banisadr 70-08-26 =( 6 جلسه)سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-08-26-6

 

Banisadr 70-07-14= ( 5 سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی (جلسه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-07-14-5

 

Banisadr 70-06-17 =( 4 جلسه) سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-06-17-4

 

Banisadr 70-04-21 =( 3 جلسه)   سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/70-04-21-3

 

Banisadr 70-03-26 =( 2 جلسه) سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-70-03-26-2

 

Banisadr 70-03-05 =( 1 جلسه) سلسله درسهای سید ابوالحسن بنی صدر: آزادی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-70-03-05-1

******

کانال یوتوب آقای بنی صدر
Iran Mosahebe

https://www.youtube.com/user/Mosahebe/videos

آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانیها و سلسله درسهای شادروان ابوالحسن بنی صدر سالهای ۵۹ الی ۶۹

 

 

Banisadr 69-10-28=پیش بینی آقای بنی صدر در باره احتمال حمله آمریکا به عراق

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-69-10-28

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=_i7PmngIE84

 

Banisadr 69-10-03=برسی وضعیت کشورورژیم ایرانگیتیها. سخنان آقای بنی صدردرسمینارمجامع

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-69-10-03

لینک تصویری

https://vimeo.com/28572013

 

Banisadr 69-09-10 = آقای بنی صدر،آیاشما با اعدام سران ارتش موافق بودید ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/69-09-10

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=ykFTWzMTcYA

 

************

Banisadr 67-11-05=بحث آزاد اسلام و دمکراسی(2) با شرکت ابوالحسن بنی صدر،مصطفی آزمایش.علی حسینی، پرویز نقیبی.

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/67-11-05-2

 

Banisadr 67-10-11= بحث آزاداسلام و دمکراسی(1) : با شرکت آقایان بنی صدر، حکمت، آزمایش، درتاریخ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/67-10-11-1

 

Banisadr 63-11-28= (سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر(جلسه دهم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/63-11-28

 

Banisadr 63-11-17 = ( سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر( جلسه نهم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr63-11-17

 

Banisadr 63-11-08= ( سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر( جلسه هشتم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr63-11-08

 

Banisadr 63-10-30 = ( سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر( جلسه هفتم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/63-10-30

 

Banisadr 63-10-09 = (سیراندیشه درغرب: سلسله درسهای ابوالحسن بنی صدر(جلسه پنجم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-63-10-09

 

Banisadr 1363-09-25 =( تحول همه جانبه کلیسا به قدرت و انگیزاسیون (جلسه چهارم

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-63-09-25

 

Banisadr 1360 حکم دستگیری ابوالحسن بنی صدر اولین رییس جمهوری ایران در خرداد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-3-1

 

Banisadr 60-05-08=اولین مصاحبه با ابوالحسن بنی‌صدر یک روز پس از خروج از ایران با بی‌بی‌سی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-05-08

 

Banisadr 60-05-09=خمینی: من نصیحت میکنم آقای بنی صدر را که مبادا در دام این گرگها درخارج از کشوربیفتید

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-05-09

 

Banisadr 60-06=اشتباهات ابوالحسن بنی صدراز زبان خودش در مصاحبه با بی بی سی .پائیز ۱۳۶۰

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/60-06-1

 

Banisadr 60 بخشی از نخستین مصاحبه ابوالحسن بنی‌صدر با بی بی سی پس ازعزل ازریاست جمهوری در

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1360-1

 

Banisadr 60خمینی خطاب به بنی صدر: اگر دست از شیطنت ها برندارید دست همه را قطع خواهم کرد.خرداد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1360-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=39nvHyyBzIg&t=42s

 

Banisadr 59مناظره تلویزیونی آقایان بنی صدر،رضایی،نگهدار،کشتگر، طاهری، پیرامون جنگ ترکمن صحرا

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1359-3

 

Banisadr 1359 هشدار بنی صدر به بازسازی استبداد دینی در بهار انقلاب

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1359-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=s1tXl3shRQU

 

Banisadr 59-01-12= فرمان بنی صدر به ارتش درمورد بیرون نیاوردن پوتین ها

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-59-01-12

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=QqoEB4RcRFY

 

Banisadr 59(1) قدردانی بنی صدرازفداکاری معجزه آسای سربازان وطن

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-1-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=hqBfIft5sYY

 

Banisadr 59(2)دفاع بنی صدراز آزادی بیان در زمان جنگ و در جبهه ها: دربازدیدازدانشکده افسری

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-2-1

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=6s_RfWRMw4w&t=18s

 

Banisadr 59,سخنان ابوالحسن بنی صدردردفاع از حقوق انسان درسال

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-9

 

Banisadr 59, سخنان ابوالحسن بنی صدردردفاع از حقوق انسان درسال (1)

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-1-2

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=rDpWlNgh1AY

 

Banisadr 59=فیلمی که بعد از سی سال منتشر میشود. بنی صدر و آزادی بیان در سال ۱۳۵۹

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-10

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=6s_RfWRMw4w&t=18s

 

Banisadr 59سخنرانی سید ابوالحسن بنی صدر در عاشورای

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/59-11

لینک تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=zTO0ZTnn7Lo&t=93s

 

************

Banisadr =( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 8 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-8-8

 

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 7 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-7-8

 

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 6 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-6-8

 

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 5 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1-8-1

 

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 4 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-4-8

 

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 3 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-3-8

 

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 2 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-2-8

 

Banisadr = ( حقوق انسان در قرآن : در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر ( قسمت 1 از 8

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-1-8

************

Banisadr (1) بنی صدر: هر انقلابی آغاز یک تحول است و انقلاب ایران آغاز یک تحول بزرگ بود در جهان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/1-1386

 

Banisadr (2) بنی صدر: آقای خمینی هرگز توی ذهنش نبود که این شاه میرود و او با موفقیت برمیگردد ایران

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/soal-2

 

Banisadr (3) بنی صدر: بدون هیچ تردید ی این آقای اعلیحضرت بود که آقای خمینی را کرد رهبر انقلاب

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/3-433

 

Banisadr (4) آقای بنی صدر، اگرمردم به نظام سلطنتی رای دهند آیا شما با چنین سیستمی همکاری میکنید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/4-201

 

Banisadr (5) آقای بنی صدر، شما بعنوان یک روشنفکر چرا اجازه دادید که یک آخوند بی سواد برتخت بنشیند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/5-204

 

Banisadr (6) آقای بنی صدر، آیا تیمسارفلاحی و دکترچمران توسط رژیم کشته شدند یا درجنگ کشته شد ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/6-102

 

Banisadr (7)آقای بنی صدر، نقش شما درانقلاب فرهنگی چه بود.آیا آقای سروش را شما انتخاب کرده بودید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/7-141

 

Banisadr (8) آقای بنی صدر، آیا شما و قطب زاده ازلیبی توسط یک خانم آمریکایی کمک های مالی دریافت میکردید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/8-116

 

Banisadr (9)آقای بنی صدر، آیا شما دستوردادید که هواپیما ها را درطبس بمباران کنند که چند پاسدارهم کشته شدند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/9-91

 

Banisadr (10)آقای بنی صدر، برخی معتقدند که این رژیم را باید بطور قهرآمیزساقط کرد آیا با چنین تفکری موافقید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/10-151

 

Banisadr (11)آقای بنی صدر،آیا با مرگ رفسنجانی و خامنه ای رژیم سقوط خواهد کرد یا پاسداران کودتا میکنند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/11-158

 

Banisadr (12)آقای بنی صدر، پاکسازی را چه کسانی درارتش شروع کردند آیا ازارتش احساس خطر میکردند ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/12-147

 

Banisadr (13)آقای بنی صدر، چگونه میتوانید ازدو پایه گذارارتش ایران. یعنی رضا شاه وفرزندش به نیکی یاد نکنید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/13-52

 

Banisadr (14) آقای بنی صدر، آیا شما با یک رهبری جمعی موافق هستید یا نه ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/14-41

 

Banisadr (15)آقای بنی صدر، آیا شما خودتا ن را سرزنش نمیکنید که چرا با هیچکس اتحاد نمی کنید ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/15-74

 

Banisadr (16) آقای بنی صدر،آیا با کشته شدن تمام آخوندها دریک شب،رژیم شاهنشاهی برمیگردد یا مجاهد ین؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/16-68

 

Banisadr (17)آقای بنی صدر، میگویند شما بدون تائید آقای خمینی نمی توانستید رئیس جمهور بشوید ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/17-66

 

Banisadr (18)آقای بنی صدر،آیا شما به آن قانون اساسی که دارای بند ولایت فقیه بود رای داده بودید؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/18-60

 

Banisadr (19) آقای بنی صدر،آیا عدم همکاری شما با اپوزیسیون بخاطراحساس انزوای شما دربین چهره های مشهورنیست؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/19-46

 

Banisadr (20)آقای بنی صدر،آیا شما با یک انتخابات آزاد زیر نظارت بین المللی موافقید یا با همه پرسی درباره ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/20-53

 

Banisadr (21)بنی صدر: خداوند مسئولیت رهبری را به همه انسانها داده نه به یک عده دیوانه

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/24-38

 

Banisadr (22) آقای بنی صدر، اگرخدا زندگی را آفریده چرا مرگ را خلق کرده ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/22-67

 

Banisadr (23) بنی صدر: درقرآن جنگ تعرضی وجود ندارد. جهاد برای اسقرارصلح است نه جنگ

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/23-72

 

Banisadr (24) بنی صدر : تبعیض در قرآن وجود ندارد , حق هرانسان است که با تبعض مبارزه کند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/24-39

 

Banisadr (25) بنی صدر: درقرآن برده داری نیستد , آزاد کردن برده هست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/25-38

 

Banisadr (26) بنی صدر: بنابرقرآن ازدواج مسلمان با غیرمسلمان هیچ جرمی ندارد

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/26-19

 

Banisadr (27) آقای بنی صدر, آیا ازدواج عایشه با پیامبربراساس علاقه بود یا براساس پیوند دو قوم؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/27-29

 

Banisadr (28) بنی صدر: بنا بر قرآن مجبور کردن کودکان به پذیرفتن دین پدر یا مادرممنوع است

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/28-23

 

Banisadr (29) بنی صدر: آزادی ذاتی انسان است نه میتوان به کسی داد و نه میتوان ازکسی گرفت

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/29-26

 

Banisadr (30) آقای بنی صدر، خداوند از دید قرآنی چیست.آیا کلام خدا فقط در قرآن است یا اینکه؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/30-53

 

Banisadr (31) آقای بنی صدر، آيا درست است كه در جنگ بني قريظه ، امام علي ۷۰۰ يهودی را كشت؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/31-700

 

Banisadr (32) آقای بنی صدر, نظر شما در مورد زدن زن درسوره نساء چیست؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/32-15

 

Banisadr (33) بنی صدر : در قرآن جرمی بنام جرم ارتداد وجود ندارد , در انجیل و تورات هست

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/33-23

 

Banisadr (34) آقای بنی صدر, دیدگاه شما درباره امام زمان چیست, آیا امام زمان وجود دارد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/34-12

 

Banisadr (35) آقای بنی صدر، ربط آيه (اطيعوالله و اطيعوا الرسول واولى الامر منكم) با ولایت فقیه چیست ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/35-11

 

Banisadr (36) آقای بنی صدر، چرا میگویند درقرآن تناقض وجود دارد ؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/36-9

 

Banisadr (37) آقای بنی صدر، چرا میگویند اسلام برای 1400 سال پیش خوب بوده و الان کارائی ندارد؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/37-1400

 

Banisadr (38) آقای بنی صدر، زمانی که ما عقل داریم چرا باید از چیزی پیروی کنیم که اورا نمی بینیم؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/38-10

 

Banisadr (39) آقای بنی صدر، چرا در قرآن آمده بازگشت همه بسوی ما است. وهمچنین خداوند مکرمیکند؟

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/39-12

************

Ghafari زندگینامه هادی غفاری،از چماقداری(دستگیری عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر) تا اصلاح طلبی

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/ghafari

 

Keshtgar 90-02-09=کشتگر: اگر آن زمانکه آقای بنی‌صدرازآزادی‌‌ها دفاع می‌کرد،درمسندش می‌ماند، الان

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/keshtgar-90-02-09

 

Navab Safavi یادی ازحسین نواب صفوی ازمشاوران نخستین رئیس جمهورایران سید ابوالحسن بنی صدر

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/navab-safavi

 

Rajavi 60-05-12=مسعودرجوی:آقای بنی صدرطی حکمی مرا مسئول تشکیل شورای ملی مقاومت کردند

لینک صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/rajavi-60-05-12

 

کانال یوتوب آقای بنی صدر
Iran Mosahebe

https://www.youtube.com/user/Mosahebe/videos