اعدام ٢ زندانی در چابهار و شیراز در رژیم ولایت فقیه- ۱۲ تجمع اعتراضی در ایران

edamha1401 خبرگزاری هرانا: روز یکشنبه پنجم آذرماه، حکم دو زندانی که پیشتر از بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و قتل به اعدام محکوم شده بودند، در زندان های عادل آباد شیراز و چابهار به اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان حقوق بشر ایران، روز یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲، یک زندانی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شد.

هویت این زندانی، “رضا رستخیز، ۳۷ ساله” گزارش شده است.

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است: این زندانی ٣ سال پیش به اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و توسط مرجع قضائی به اعدام محکوم شده بود.

از سوی دیگر، کمپین فعالین بلوچ گزارش داد که روز یکشنبه پنجم آذرماه یک زندانی در زندان چابهار اعدام شده است.

هویت وی “عادل دامنی، فرزند پپو، اهل پیشین و ساکن چابهار” عنوان شده است.

گفته میشود، این زندانی حدود ۹ سال پیش از بابت اتهام قتل بازداشت و سپس توسط مرجع قضایی به اعدام محکوم شده بود.

***

برگزاری حداقل ١٢ تجمع اعتراضی:

یکشنبه پنجم آذرماه، شماری از کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای اهواز، کرمانشاه، اراک و شوش، تعدادی از بازنشستگان صنایع فولاد در شهرهای تهران و اصفهان، گروهی از پرستاران در دو محل مجزا در تهران، جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت شاغل در منطقه عملیاتی جزیره سیری، گروهی از از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و شماری از کارگران قراردادی و کارمندان شهردادی زاهدان، با برگزاری تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، امروز یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲، کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود در مقابل ساختمان این شرکت تجمع کردند.

خواسته های این کارکنان، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و پرداخت حقوق مناسب با شرایط اقتصادی گزارش شده است.

تجمع اعتراضی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی:

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمعات در شهرهای شوش، اهواز، کرمانشاه، اراک صورت گرفت. معترضان خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند.

تجمع اعتراضی بازنشستگان صنعت فولاد در تهران و اصفهان:

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان صنعت فولاد در تهران و اصفهان در مقابل ساختمان های صندوق بازنشستگی صنعت فولاد دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی پرستاران در تهران:

به گزارش اتحادیه ازاد کارگران ایران، امروز یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲، جمعی از پرستاران در محل مجزا در تهران دست به تجمع اعتراضی زدند.

این تجمعات مقابل ساختمان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران و در محدوده ساختمان بیمارستان “امام خمینی” تهران، برگزار شده است.

در تجمعات صورت گرفته، پرستاران معترض با سردادن شعارهایی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

تجمع اعتراضی کارکنان رسمی شرکت نفت در جزیره سیری:

به گزارش اتحادیه آزاد ایران، امروز یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲، جمعی از کارکنان رسمی شرکت نفت شاغل در منطقه عملیاتی جزیره سیری متعلق به شرکت نفت فلات قاره ایران واقع در استان هرمزگان در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالبات خود دست به تجمع زدند.

تجمع اعتراضی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری:

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲، گروهی از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری، با تجمع در محل کار خود، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری زاهدان:

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه پنجم آذر ۱۴۰۲، شماری از کارگران قراردادی و کارمندان شهردادی زاهدان در مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

بر اساس این گزارش، این کارگران و کارگران به مدت ٣ ماه است که حقوق خود را دریافت نکرده اند.