بیانیۀ مشترک روسیه و مجمع همکاری اعراب در بارۀ مسألۀ جزایر سه گانه همیشه ایرانی

Jazaier-Sehganeh-1 انقلاب اسلامی در هجرت: از هدف های اصلی انقلاب ضد استبدادی و وابستگی ایران، تامین استقلال (از جمله حفظ تمامیت ارضی) و آزادی، هم در سطح ملی، و هم در سطح افراد ملت ایران، و برقراری حق حاکمیت ملی بود.
 
شعار نه شرقی، نه غربی، بیانگر اتخاذ سیاست موازنه منفی در رابطه با برون مرز و رهانیدن ایران از روابط سلطه گر مسلط با پشتوانه مردمی بود. از آنجا که  روحانیت قدرتمدار، در رأس آنها آقای خمینی که قصد باز سازی استبداد با محوریت ولایت مطلقه فقیه را داشتند، با تحدید آزادی و استقلال، از ملت بریدند و پشتوانه مردمی را از دست دادند. از این رو  برای بقا، ناگزیر نیازمند اتکا به قدرت بیگانه شدند و روی به سیاست موازنه مثبت آوردند و در اقدامی که حقوق ملی ایرانیان را نادیده گرفت، در رابطه قوا، به دو قدرت سلطه گر چین و  روسیه روی آوردند و آنها را حامی خویش فرض کردند. حال اینکه سلطه گر، بنابر منافع سلطه گری، عمل می کند.

انتخاب: همسایگان ایران، "شیخ ها" و "خلیفه ها" و...و حامیان سلطه گر آنها بدانند از آنجا که بقای نظام ولایت مطلقه فقیه، با حیات ملی ایران در تضاد است و آن را با خطر جدی مواجه می کند، پس پایدار نیست. دور اندیشی حکم می کند با احترام به حقوق ملی مردم ایران از ادعاهای بی مورد دست بردارند.   
 
سایت وزارت خارجه امارات نوشت: خلیفه شاهین المرر وزیر مشاور امارات در ششمین نشست مجمع همکاری اعراب و روسیه در سطح وزیران که روز چهارشنبه در شهر مراکش برگزار شد، شرکت کرد.

به گزارش انتخاب، شرکت کنندگان در مجمع، راه‌های تقویت همکاری بین کشور‌های عربی و فدراسیون روسیه را در زمینه‌ های مختلف بررسی کردند. آنها سطح استثنایی روابط اعراب و روسیه را ستودند و در عین حال بر اهمیت ادامه هماهنگی با هدف پیشبرد روابط دوجانبه و همچنین ارتقای رشد و شکوفایی تأکید کردند.

وزیر مشاور دولت امارات در بیانیه‌ ای اعلام کرد که این نشست به منظور تقویت و توسعه روابط دوجانبه بین کشور‌های عربی و فدراسیون روسیه و تقویت بیشتر روابط دوجانبه برگزار می‌شود.

او تأکید کرد که دستاورد‌های قابل توجهی در بخش‌ های مختلف در نتیجه هماهنگی و همکاری عربی و روسیه حاصل شده اند و فرصت‌ های ممکن برای تقویت و توسعه روابط مشارکتی را برجسته کرد.

این نشست با بیانیه مشترکی به اتمام رسید که شامل اشاره به جزایر سه گانه با استناد به بیانیه مشترک کشور‌های شورای همکاری خلیج فارس و روسیه که در ژوئیه ۲۰۲۳ منتشر شد، است. این بیانیه از راه‌ حل‌ ها و ابتکارات صلح‌ آمیز با هدف حل مناقشه از طریق مذاکرات دوجانبه یا دیوان بین‌ المللی دادگستری، بر اساس قوانین بین‌ المللی و منشور سازمان ملل، حمایت می‌ کند.


در این رابطه