جواب آقای بنی صدر به سوالات در باره کودتای سی خرداد شصت

Abolhassan Banisadr presidental election

 

 ۱۳۹۴/۰۳/۳۰- گفتگوی آقای جهانگیر گلزار با آقای بنی صدر در تلویزیون سپیده استقلال و آزاد

سئوالها از آقای بنی صدر:

سئوال اول: میگویند شما فکر میکردید که مردم تا آخر وارد صحنه میشوند و از طرفی مجاهدین نیز با تشکیلاتشان به این امر واقعیت میبخشند ولی با توجه به اطلاع شما از تاریخ ایران و سیستم قدرت  این فکر را نکردید که در ایران هرگاه خون ریخته شود مردم در خون فرو می روند. آیا این نظر درسته؟

سوال دوم - اگر شما جواب نامه های آقای خمینی را با صراحت و تندی نمیدادید و خود او را به آقای خمینی میرساندید احتمال نمی رفت تا او را مجاب کتید که جلوی دیکتاتوری گرفته شود .

سوال سوم -  شما مدام از انتقادهای صریح در حضور خمینی حرف میزنید در حالیکه گروههای زیادی از نزدیکانشان میگویند که ایشان به هیچ کس اجازه انتقاد آنهم به صراحت را نمیداد. این امر تا چه حد صحیح میباشد.  

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید