بند از بند گسستگی درونی رژیم، قرارداد ۲۵ ساله با چین و مذاکرات اتمی وین، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

بند از بند گسستگی درونی رژیم، قرارداد ۲۵ ساله با چین و مذاکرات اتمی وین، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر در رادیو عصر جدید:
                                                                                    Banaisadr A-Javadzadeh H-1 
                                                                                           برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                         
ابوالحسن بنی صدر: - سفیر "ایران" در چین می گوید، همکاری های امنیتی  و نظامی و ... بین ایران و چین در حال انجام است. پس آن قرارداد ۲۵ ساله، بُعد نظامی امنیتی و جاسوسی هم دارد. حالا خبرگزاری فارس با آقای رضوی پور، پژوهشگر اقتصادی مصاحبه کرده که خیلی گویاست. تمام آن ۱۲ محوری که در مصاحبه ها با شما و در وضعیت سنجی تشریح کردیم را یک به یک قبول می کند. قبول می کند که "قرارداد ۲۵ ساله با چین" طبق آن محور هاست. می گوید، چون چین در حال گسترش شبکه جهانی راه های خویش است و یک راه دریایی که کانال سوئز باشد و ممکن است غربی ها آن را ببندند، محتاج یک راه زمینی زاپاس هم هست. آن راه زاپاس، راهی است که از دریای عمان، از طریق ایران به مدیترانه وصل می شود. و می گوید، سال ها در کار ایجاد آن راه بودیم، آقای سلیمانی هم مأموریتش این بوده که در عراق و سوریه نقاطی را در تصرف نگه دارد که از طریق  آنها، راه به مدیترانه وصل شود. روس ها هم در این میان وارد شدند که بیایید آن طرحی را که ما در بارۀ دریای مازندران تهیه کردم را امضاء کنید.
 
- آقای میر سلیم گفت که– البته آقای خرازی هم تصدیق کرد- "حکومت" آقای روحانی با "برنامه همکاری‌ های جامع ۲۵ ساله" با چین موافق نبوده، اما رژیم چین آن "حکومت" (= "قوۀ مجریۀ حسن روحانی") را دور زده– خوب گوش بدهید-، رفته با آقای رهبر، آن قرارداد ۲۵ ساله را تحمیل فرموده است! توی این دنیا، مثل تماشا خانه می ماند! بدتر از آن قضیۀ آوردنِ آقای بشار اسد به ایران شد که نه "رئیس جمهوری" خبر داشت، نه "وزیر امور خارجه"! حال می گوییم آن یک مسافرت بود، اما این، یک قرارداد  ۲۵ ساله است که به یک کشوری تحمیل بکنی، "حکومت" را دور بزنی، بروی با آقای رهبر قضیه را تمام کنی! حالا این رهبر کذاب می گوید، نه آقا، همۀ اختیارات با رئیس جمهور است! آنهم، در مورد مهمترین مسألۀ حیاتی یک کشور! حیات ملی ایران است! "رئیس جمهوری" موافق نیست، او را دور می زنند! حالا، در همین حالی که "رئیس جمهوری" را دور زده اند،  آقای رئیس مجلس شورای اسلامی، آن قرارداد را تصدیق می کند که به به به، چه عالی بود! یعنی همین آقای مفسدی که از "شهرداری" تهران به مجلس شورای اسلامی منتقل شده است و شده رئیس آن!
 
- رژیم ولایت فقیه تک محور است و به مردم تکیه ندارد و پا در هواست. این رژیم باید با قدرت های خارجی یک روابطی برقرار کند که یک پایۀ خارجی هم پیدا کند و از آن پایۀ خارجی در ایجاد جو ترس و وحشت در داخل استفاده کند که بتواند حکومت کند.
 
- حزب توده یک میتینگی (یک démonstration) ترتیب داده بود تحت حمایت ارتش روس برای اینکه نفت شمال را به روس ها بدهند، توی مجلس هم آقای احسان طبری گفت چون نفت جنوببه انگلستان داده شد، برای اینکه توازن برقرار بشود، نفت شمال را هم به روس ها بدهیم. مصدق هم گفت، بفرمایید که یک دستمان را انگلیس قطع کرده، برای اینکه توازن قوا برقرار شود یک دست دیگرمان را هم خودمان قطع کنیم و به روس ها تقدیم کرده و بشویم بی دست؟! نه جانم، ما این دست را نگه می داریم و آن دست قطع شده را هم از انگلیس ها پس می گیریم و می شویم دو دست. ما قرار بود نه شرقی، نه غربی باشیم، حالا، شده ایم هم شرقی، و هم غربی، با یک رژیم از درون متلاشی.
 
- آقای عبدالرضا داوری، مشاور احمدی نژاد می گوید که آقای احمدی نژاد گفته، اگر آقای خامنه ای از دنیا برود، این رژیم هم پایان می یابد.
 
- خانم فائزه رفسنجانی هم به صراحت گفته که آقای خامنه ای را پدر ایشان رهبر کرده، در "انتخابات" هم شرکت نمی کند و حاضر است با خود خامنه ای مناظره و بحث آزاد بکند و اینکه احمدی نژاد می خواسته او را معاون اول بکند و او نپذیرفته ...