بنی صدر خطاب به روحانیت: درکجای قرآن، بی حجابی جرم است و مجازات دارد؟ از آن روز که این رژیم فرو بریزد، بترسید!

BaniSadrHejabakhond hejabخطاب به روحانیون:

ما قرآنی در اختیار داریم. در آن قرآن، در یک آیه، از خمار صحبت شده. معنای کلمه هم این است که هر پوششی را خمار می‌گفتند. عرب آن زمان و الآن هم همینطور است. خوب حالا پوششی را که سینه را بپوشاند -چون در آیه اینرا می‌گوید-؛ جز پیراهن چه می‌تواند باشد؟ شما ممکن است که یک روسری اختراع کنید که آن روسری سینه را هم بپوشاند؟ هرگاه بگویید که این چادری است که عربها از ایرانیهای اخذ کردند، آنهم اشرافیت ایرانی در قبل از اسلام، برای اینکه افراد عادی حق نداشتند زنان طبقه اشرافی را ببینند، پس آنها یک پوشش داشتند البته نزد عوام، یعنی وقتی بر عوام ظاهر می‌شدند. اگر مراد همین بود، خوب باید در آیه می‌گفت که سر تا پا را بپوشانند. آیه، چنین چیزی نفرمود، گفت سینه را بپوشانند، پس می‌شود پیراهن. و در طول این تاریخ اسلام، غیر از اینکه بسیاری از زنان حجاب نمی داشتند و کسی هم به آنها تعرض نمی‌کرد، دلیل و سند و مدرکی هم (در دست نیست) چون قرآن آنچه را شما می‌گویید، نمی‌گوید؛ یعنی آن حجابی را که شما حجاب میگویید قرآن مقرر نمی کند! تازه بر فرض که آنچه را که شما می‌گویید، همان منظور نظر آیه باشد، کجای این آیه گفته که اگر کسی خمار را نپوشید، این پوشش را بر سر نکرد، جرم است؟ کجا گفته که جرم است و کجا مجازات برای آن قرار داده؟

آخه شما تا کی می‌خواهید اسلام را دین چماق بکنید؟ و دین چماق نگه بدارید؟! فکر نمی‌کنید که یک روزی این چماق بر سر خود شما می‌شکند ؟! از تاریخ عبرت نمی گیرید؟ در دوران قبل از اسلام، ایران به خود مغ کشان دید. یعنی روحانی کشی. چندین بار این امر در تاریخ ایران تکرار شد و هر بار که تکرار شد، وقتی بود که روحانیت دین را در بیان قدرت از خود بیگانه و ابزار سلطه بر مردم کرد. در آن زمان، هم در نامه به آقای خمینی، هم حضوراً و هم در کارنامه، این هشدار را داده‌ام که آن ماجرا، خدای نکرده تکرار خواهد شد. من می‌گویم خدای نکرده، چون برای حقوق انسان بر رفتار انسان، تقدم قائل هستم. و گرنه این ستمها که شما بر مردم روا می‌بینید، دارد طاقتها را طاق می‌کند. به دلایلی که بر هیچ‌کس معلوم نیست و اغلب پوچ و خالی از هر گونه محتوا است اعدام می کنید. نه معلوم است که کی گرفتید، کی محاکمه کردید و کی کشتید!

و شما که بر این تجاوزهای همه جانبه و همه روزه به حقوق انسان، سکوت می‌کنید، تردید نکنید که شریک جرم این جنایتکارها هستید. این هشدار را به شما دادم و این پیام کربلا را هم به شما می‌دهم. هیچ دولت زور مداری برپا نمی ماند. از آن روز که این رژیم فرو بریزد و واژگون بگردد، بترسید!

 و از هم‌اکنون بترسید! تردید نکنید که این رژیم واژگون می‌شود چون بنای ظلم و ستم است!

 

بخشی از مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر در ۱۱ دیماه ۱۳۸۹ برابر با ۶ ژانیوه ۲۰۱۱

 

https://www.youtube.com/watch?v=vasgYW92F9c