خانم نرگس محمدی سکوت چرا؟ جهنم در غزه، نویسنده محمود دلخواسته

Dekhasteh-Ma-1بنابر گزارش سازمان ملل، ارتش اسرائیل، روزانه، بطور متوسط ۴۲۰ کودک را می کشد و یا زخمی می کند (١).  وزیر دفاع اسرائیل، فلسطینی ها را «حیوان انسان نما» توصیف می کند (٢). ارتش اسرائیل در توضیح به خاک و خون کشیدن غزه می گوید:

«هدف اسرائیل از بمباران، نه دقت (در بمباران)، که وارد کردن حداکثر خسارت (بخوانید: کشتار) است» (٣). مقدار بمب هایی که در ١٨ روز اول بر سر زن و مرد و کودک در غزه ریخته شده است، معادل بمب اتمی ای بود که آمریکا در هیروشیما منفجر کرد (۴).

نتانیاهو در سخنرانی خود (۵)، بعد از اینکه قوم یهود را «مردم بر گزیده (خداوند)» توصیف می کند و جنگ مقدس بر علیه مردم غزه را اعلام، در توجیه کشتار، فلسطینی های غزه را قوم «عمالیق ها/ Amalekites» توصیف می کند و دستور خداوند به سموئیل پیامبر که به جنگ عمالیق ها رفت و نقشۀ راهی را نیز در اختیار او قرار می دهد:

«پس الان برو و مردم عمالیق را شکست ده، جمیع مایملک ایشان را بالکل نابود ساز و بر ایشان شفقت مفرما، بلکه مرد و زن و طفل و شیرخواره و گاو و گوسفند و شتر و الاغ را بکش» (۶).

سازمان ملل متحد گزارش می کند که حمله اسرائیل تا به حال، نیمی از ساکنان غزه را بی خانمان کرده است (٧).

آنتونیو گوترز، رئیس سازمان ملل، بعد از محکوم کردن شدید و بی قید و شرط کشتار غیر نظامیان اسرائیلی در حمله ٧ اکتبر، به جهان یادآوری می کند که هر عمل سیاسی، نه در خلاء، که در بستر تاریخی خود رخ می دهد. از جمله می گوید:

- بستر تاریخی این جنایت را باید در ۵۶ سال زندگی خفه کنندۀ فلسطینی ها در زیر سلطۀ اسرائیل، جست.  

- باید در دزدیده شدن دائم زمین هایشان به دست شهرک نشینان اسرائیلی در سرزمین های اشغالی، جست.  

- باید در خشونت دائمی که اسرائیل بر ضد فلسطینی ها بکار می رود، جست.
 
- باید در رانده شدن دائم آنها از خانه و کاشانه اشان و ویران کردن خانه هایشان، جست.  

- و باید در از بین رفتن امید برای راه حل سیاسی، جست (۸).

در واکنشی دیوانه وار و قلدر مآبانه، سفیر اسرائیل در سازمان ملل، از اینکه چرا رئیس سازمان ملل به علل و ریشه های خشونت پرداخته و نگفته است که تاریخ  فلسطین- اسرائیل، از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ شروع شده است، خواستار استعفایِ گوترز می شود! (۹)

باز در واکنش به این جنایت های جنگی، که اسرائیل مجموعۀ آنها را آنجام داده است (۱۰)، (از جمله کشتار جمعی، مجازات جمعی، پاکسازی قومی، حملات به بیمارستانها، قطع آب و برق و سوخت)، یهودیان صلح طلب، در تظاهرات متعدد و نامه های سر گشاده (۱۱)، جنایت های ارتش اسرائیل را محکوم و خواستار آتش بس فوری می شوند. از جمله نوام چامسکی، جودیث باتلر، گابریل کولکو، میریام مارگولیس، یوری اونری و خاخام مایکل لرنر (۱۲). البته تمامی این جنایت ها با حمایت و چراغ سبز "دموکراسی های غربی"، بخصوص آمریکا، انگستان و فرانسه و آلمان که رهبرانشان به اسرائیل سفر و چراغ سبز دادند، در حال انجام است.

سکوت در ایران:

با این وجود، در ایران، بسیاری از مبارزانی که بنابر ادعای خود علت مبارزه اشان با رژیمِ خیانت، جنایت و فساد، دفاع از حقوق انسان است، روزۀ سکوت گرفته اند و لب از لب نمی گشایند. آنها اینگونه، با صدای بلند می گویند که در بهترین حالت، عارف به حقوق انسان نیستند و در بدترین حالت، از حقوق انسان، استفاده ابزاری می کنند، هدف قدرت است، و حقوق انسان، بهانۀ آن. در غیر اینصورت می دانستند که حقوق انسان از آنجا که ذاتی انسان است، همه زمانی و همه مکانی می باشد و بنابر این، وظیفۀ مدافعِ حقوق انسان این است که در هر کجا شاهد نقض این حقوق بود، صدا به اعتراض بلند کند. متأسفانه سکوت گورستانی در مقابل کشتار و نسل کشی غزه که در وطن، شاهدش هستیم، به ما می گوید که چقدر این مدعیان حقوق انسان، از کرامت و حقوق انسان بیگانه اند، و زمانی که مصلحت سیاسی ایجاب کند، به راحتی آن را زیر پا می گذارند. اینگونه یکی از اصلی ترین دلایل طولانی شدن عمر استبداد بعد از کودتای خرداد ۶۰، خود را عیان می کند (۱۳).

سخنی با خانم نرگس محمدی:

خانم نرگس محمدی! اگر آب از چشمۀ زلال حقوق انسان جوشیده بود، نیازی به اینگونه پیام ها نبود. آخر چرا چشمه نرگس محمدی که همیشه در اعتراض به ظلم می جوشید، اینبار خاموش است و حتی حبابی از آن خارج نشده است؟ چرا این چشمه در رابطه با ظلمی که بر زنان و مردان و کودکانی که با آتش مخرب ترین بمب ها و موشک ها می سوزند و تکه تکه می شوند، از جوشش افتاده است؟

چرا نرگس محمدی سکوت کرد؟:

- می گفتند که علت، بیماری سخت ایشان است (که امیدوارم سلامت حاصل شده باشد). ولی به نظر می آید که علت این نبود.

- می گفتند که علت، عدم اطلاع ایشان از نسل کشی در غزه است. ولی بنظر می آید که علت اینهم نبود.

- آخر گفتند که علت سکوت این بود که از ایشان خواسته شده بود که تا گرفتن جایزه صلح نوبل، سکوت کند، مبادا که جایزه را پس بگیرند!

ایکاش دلیل آخر، دلیل سکوت نباشد و شایعه ای بیش نباشد. چرا که اگر اینگونه باشد، «سقوط» ی است تراژیک، آنهم در زمانی که امکان «صعود» ی در اوج، هرچه بیشتر، ممکن شده است. به سخن دیگر، قربانی کردن حقیقت و حقوق انسان است، در سلاخ خانۀ قدرت ِمصلحت ساز. اینگونه، مردود شدن در آزمایش تیزاب عمل سیاسی، از منظر حقوق انسان و انسان حقوند است، با توجه به مصلحت قدرت. قدرتی که بدون نقض حقوق انسان نمی تواند، بود یابد.

خانم نرگس محمدی! دیر زمانی است که جایزۀ صلح نوبل، ارزش خود را برای بسیاری، از دست داده است. آخر! زمانی که بیشتر کسانی که این جایزه را در یافت می کنند، هنوز جوهر امضای جایزه خشک نشده، دست به جنایت می زنند (نمونه های آخر آن، خانم سان سون چی و نقش ایشان در کشتار مسلمانان برمه/ میانمار، و ابی احمد، رئیس جمهور اتیوپی که سبب ساز جنگ داخلی در منطقۀ تیگره شد و صدها هزار نفر قربانی آن). ولی در هر حال، جایزه ای است که فرد را در رادار رسانه های جهانی قرار می دهد و صدایی می شود که سانسورش بسیار سخت است.

از این جهت و تنها از این جهت است که این جایزه اهمیت دارد. به این علت، تعلق گرفتن این جایزه به شما سبب شادی شد. چرا که با وجودی که بیشتر عمر سیاسی خود را اصلاح طلب بوده اید، که به قول آقای امیر خرم، یکی از رهبران نهضت آزادی، نقش خندق قلعۀ استبداد را بازی می کرده است:

"به او (بازجو) گفتم که جمهوری اسلامی مانند يک قلعه است که جمعی در آن زندگی می کنند و جمعی هم بر اين قلعه حاکمند. گروه های قانونی، مانند نهضت آزادی و ساير احزاب قانونی، مانند خندقی هستند که دور تا دور اين قلعه کنده شده است" (۱۴). یعنی گفتمان محکوم به شکستی که بیش از ۲۵ سال، مانع تغییر ساختاری شد، و بیش از ۲۵ سال بر عمر رژیم خیانت، جنایت، و فساد افزود.

ولی شجاعت شما و توان شما در مبارزه و خروج از گفتمان اصلاح طلبی، بخش مهمی از مخالفان را به این نتیجه رسانید که از این امکانی که جایزه برای شما ایجاد کرد، استفاده، و محل عمل خود را در خارج از رژیم و داخل ایران ( مستقل از قدرته ای انیرانی، از جمله دولت آپارتاید اسرائیل که ایران مردمسالار و مستقل و آزاد را بر نمی تابند)، قرار می دهید.

امید این بود و هست که سرنوشت تراژیک خانم شیرین عبادی، که شخصیت فاقد آزادی و استقلال، قدرت محوری، و علم ناکافی، ایشان را در دامان دیکتاتور سوم پهلوی انداخت، چراغ راهی باشد. یعنی شخصیت بی شخصیتی که فراست سیاسی سیب زمینی از ایشان بیشتر است. شخصیتی که جایزه را به منبع در آمد و بیزینس تبدیل کرده است.

ولی پر واضح است که شما، شیرین عبادی نیستید. کارنامۀ شما انباشته از شجاعت، صراحت و عشق به وطن و انسان دوستی است. به همین علت است که شما را خطاب قرار می دهم و مورد انتقاد. چرا که سکوت شما در مورد کشتار غیر قابل وصف فلسطینی ها، در شأن شما نیست. سعی در جبران مافات کنید و سکوت را بر جنایتی که در فلسطین در حال انجام است، بشکنید. اگر هم می خواهند به این عنوان، جایزه را از شما دریغ کنند، چه افتخاری از این بالاتر؟  همین گرفتن بر ارزش و احترام جهانی شما بسیار خواهد افزود و شما را ماندگار و توان شما را در مبارزه با دشمنان حقوق انسان و استقلال و آزادی وطن، بیشتر. پر توان باشید.

مخلص،
محمود دلخواسته

پانویس ها:

(١)-
https: //www.theguardian.com/world/live/2023/oct/30/israel-hamas-war-live-updates-aid-trucks-enter-gaza-strikes-casualties-israel-targets-hit-syria-lebanon?filterKeyEvents=false&page=with:block-654017128f08b48bad7c5139#block-654017128f08b48bad7c5139

(٢)-
Israel Defense Minister Calls Palestinians ‘Human Animals’ Amid Israeli Aggression (moroccoworldnews.com)

(٣)-
https: //truthout.org/articles/idf-official-admits-israels-goal-in-bombing-gaza-is-to-inflict-severe-damage/

(۴)-
https: //www.anews.com.tr/gallery/world/8-war-crimes-committed-by-israel-gaza-is-no-different-from-hiroshima

(۵)-
https: //www.commondreams.org/news/netanyahu-genocide

(۶)-
تورات، اول سموئیل ۱۵:۳

(٧)-
https: //www.theguardian.com/world/2023/oct/31/hamas-reports-clashes-with-israeli-troops-deep-inside-gaza-as-ground-offensive-expands

(٨)-
https: //www.un.org/sg/en/content/sg/speeches/2023-10-24/secretary-generals-remarks-the-security-council-the-middle-east%C2%A0

(٩)-
https: //news.sky.com/video/israeli-ambassador-demands-resignation-of-un-chief-after-hamas-attacks-did-not-happen-in-a-vacuum-remark-12991950#:~:text=Israel%2DHamas%20War-,Israeli%20ambassador%20demands%20resignation%20of%20UN%20chief%20after%20'Hamas%20attacks,on%20the%20Israel%2DHamas%20war.

(١٠)-
https: //www.hrw.org/news/2023/10/27/how-does-international-humanitarian-law-apply-israel-and-gaza

(١١)-
https: //www.npr.org/2023/10/28/1208980580/for-some-jewish-peace-activists-demands-for-ceasefire-come-at-a-personal-cost

(١٢)-
https: //www.stopwar.org.uk/article/from-albert-einstein-to-noam-chomsky-famous-jews-who-have-opposed-israel/

(١٣)-
https: //www.radiozamaneh.com/283403/

(۱۴)-
https: //enghelabe-eslami.com/index.php/2015-09-11-21-53-15/35-didgagha/nevisandegane-ma/33838-2019-06-20-08-23-33.html


در این رابطه