فروپاشی از درون یکی از طرق محتمل سقوط فیزیکی رژیم/ به‌ مناسبت سالروز سقوط شوروی - من چه کنم!؟، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-Ali-1