میز گرد سیاسی به مناسبت سالروز انقلاب ۵۷

                                                                                                          میز گرد سیاسی

                                                                                                      به مناسبت سالروز انقلاب ۵۷

                                                                                      Enhelab-57-1

 

- ویژگی های استبداد زای انقلاب ۵۷ ایران
- سخنران: شیدان وثیق از جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لائیک ایران
 
- شرایط سیاسی-اجتماعی ایران بعد از ۴۳ سال حاکمیت جمهوری اسلامی
- سخنران: حسین موسویان از جبهه ملی ایران
 
- وظایف نیروی های جمهوری خواه و لائیک در فردای ایران
- سخنران: فرهنگ قاسمی از حزب جمهوری خواهان سوسیال دموکرات و لائیک ایران
 
                                                                    جمعه ۴ مارس، ساعت ۲۰:۰۰ به وقت اروپای مرکزی
 
جنبش جمهوری‌ خواهان دموکرات و لائیک ایران 
حزب سوسیال دموکرات جمهوری خواه و لائیک ایران
جبهه ملی ایران
 
آدرس Zoom:
 
 
Meeting-ID: 861 4954 6512
 
Kenncode: 610165